Produsentmøte med avlivingskurs av gris

I år holder vi separat produsentmøte for gris på Stiklestad Nasjonale Kultursenter tirsdag den 6. mars. Vi starter 19:00. Det blir Inderøysodd i år.

Publisert av Per Arne Nesjan

gris-topp

Vi har i år invitert Karl Kristian Kongsted hit for å holde kurs i avliving av gris. 
Dette kurset er obligatorisk å ha for alle som driver med gris. Når tilsynskampanjen på gris kommer til Trøndelag i løpet av året vil det bli stilt krav om å dokumentere kurs i avliving av gris.

Vi sender ut denne påminnelsen i god tid slik at alle som ikke har dokumentert kurs i avliving av gris får mulighet til å møte.

Program kommer senere.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt