Produsentmøte med avlivingskurs for gris

I gårkveld hadde vi ett godt møte for våre svineprodusenter, med ca 65 frammøtte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Publisert av Erik Bentzen

produsentmote-060318

Møtet startet med at Ståle Gausen, styreleder i MNS og KLF, presenterte vår nye produsentrådgiver for gris, Øyvind Nesjan, som ble tatt godt i mot av de fremmøtte deltagerne. Nåværende rådgiver Per-Arne Nesjan slutter i stillingen til sommeren, og får nye utfordringer innenfor samme bransje. Han starter da i ny jobb for Fiskå Mølle, og vil få mye å gjøre med våre produsenter i tiden som kommer også.

Øyvind Nesjan er Per-Arnes yngre bror, og vi har stor tro på at vi får benyttet tiden fram til sommeren godt slik at vi får overført all nødvendig informasjon. Det passer også bra at vi nå en periode får inn ekstra ressurser med tanke på at vi skal rundt til alle slaktegrisbesetninger for å drive rådgiving basert på de oppdaterte kravene til dyrevelferd som nå vil være hovedfokus.

Ståle informerte om hvilke utfordringer hele bransjen nå står overfor, og mer om hvor viktig det er at vi alle følger opp det oppdaterte regelverket som Animalia nå utarbeider. Vi har stor tiltro til at alle våre svineprodusenter fortsetter å ha fokus på god dyrevelferd, og sammen med våre rådgivere får innarbeidet de nye kravene til rutiner.

Karl Kristian Kongsted, spesialveterinær KLF, avholdt også kurs i avliving av gris. Dette kurset er obligatorisk å ha for alle som driver med gris. Når tilsynskampanjen på gris kommer til Trøndelag i løpet av året vil det bli stilt krav om å dokumentere kurs i avliving av gris.

Møtet ble tradisjonen tro avsluttet med Inderøysodd og sviskekompott.

Vi takker betjeningen, foredragsholderne og alle frammøtte for et godt møte.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt