Produsentmøter for storfe på Snåsa og Stiklestad

Vi startet opp like etter påske med 2 produsentmøter for storfe, og sparket i gang 3 april på Snåsa og fulgte opp to dager etter på Stiklestad.

Publisert av Øyvind Nesjan

stikklestad-storfe-2018-2
 

Snåsamøtet var nokså lite og åpnet mer for litt mer uformell samtale rundt tematikken som var på dagsorden.

Møtene ble dratt i gang av Øyvind Nesjan, han åpnet møtet og presenterte seg selv som ny Produsentrådgiver på Gris, og om hvilken kompetanse som gjør at han kan bli dratt inn i rådgiving rundt bygningsplanlegging til storfe.

Øyvind Skjemstad forklarte om forskjellene på rød og grønn besetning i storfe sammenheng, og om helsestatus på storfe. Og hadde en kort innledning om MKI (Mat Kjede Informasjon). Han hadde også en liten gjennomgang av utfordringene med BRSV og Korona.

På Stiklestad kom Ståle Gausen styreleder i Midt-Norge slakteri, og forklarte om de utfordringer vi har i forhold til markedssituasjonen fremover og hvilke signaler fra samfunnet som vi må ta på alvor. Det var stort engasjement rundt tematikken.

Det ble også en grundigere gjennomgang av BRSV og Korona med Kolbjørn Nybø fra Tine.

Øyvind Nesjan hadde tilslutt en gjennomgang av slakteweben og takket for oppmøtet.

Det var enkel servering med kaffe, mineralvann og rundstykker på begge steder.

 
Vi takker betjeningen, foredragsholderne og alle frammøtte for et godt møte.

 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt