Slakting av gris før jul 2022

Det begynner å gå mot jul og med dette vil vi informere om prisutviklingen for gris i forbindelse med juleavvikling og nyttår.

Publisert av Frida Knutsen

dyrevelferd4
Pris- og vektnedgang på gris fram mot jul er viktig for å få mest mulig julemat ut til forbrukerne, med best mulig kvalitet. Utslaktingsstrategien vil være lik som tidligere år, og for å få best mulig økonomisk resultat for produsent er det viktig å tilpasse slaktingen så den samsvarer med prisjusteringen mot jul og nyttår 2022.

Forutsetningene som er brukt er slaktevekt tilsvarende 68% av levendevekt. Pr uke kan det regnes 5,5 kg økning i slaktevekt og det tilsvarer litt over 8 kg levendevekt. 

Plan for prisnedtrapping før jul:

Uke 49, fra 5.desember 
Prisendringer:
 • 90,1 - 95,0 kg: ned kr 0,40 pr kg
 • 95,1 - 105,0 kg: ned kr 0,70 pr kg
 • Over 105,1 kg: ned kr 0,40 pr kg
Utslaktingsstrategi: slakt all gris fra ca 113 kg levendevekt, tilsvarer ca 77 kg slaktevekt.

Uke 50, fra 12. desember
Prisendringer: 
 • Lettere enn 83,0 kg: ned 0,40 pr kg
 • 83,1 - 85,0 kg: ned 0,60 pr kg
 • 85,1 - 105,0 kg: ned kr 0,90 pr kg
 • Tyngre enn 105,1 kg: ned kr 0,40 pr kg
Utslaktingsstrategi: Dette blir den siste slakteuka før julehandelen, så slakt all gris fra ca 107 kg levendevekt, tilsvarer ca 73 kg slaktevekt. 

Uke 51, fra 19. desember
Prisendringer: 
 • Lettere enn 81,0 kg: ned kr 0,40 pr kg
 • 81,1 - 83,0 kg: ned kr 0,60 pr kg
 • 83,1 - 85,0 kg: ned kr 0,80 pr kg
 • 85,1 - 90,0 kg: ned kr 1,00 pr kg
 • 90,1 - 100,0 kg: ned kr 1,20 pr kg
 • 100,1 - 105,0 kg: ned kr 0,80 pr kg
Uke 52, fra 27.desember
Ingen planlagte prisendringer dvs. samme priser og slaktestrategi som i uke 51. Utvikling i vekttillegg:
Mandag 5/12 (uke 49): kr 1,10 fra 77,1 kg - 95,0 kg
Mandag 12/12 (uke 50): kr 1,10 fra 75,1 kg - 90,0 kg
Mandag 19/12 (uke 51): kr 1,10 fra 73,1 kg - 83,0 kg
Mandag 26/12 (uke 52): kr 1,10 fra 73,1 kg - 83,0 kg
Mandag 02/01 (uke 1): kr 1,10 fra 77,1 kg - 95,0 kg

Dersom du har spørsmål rundt prisløypa, ta kontakt med slakteriet på telefon: 74083700, eventuelt postmottak@norsk-slakt.nologo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt