Slakting av småfe etter nyttår

Det blir slakting av småfe hver Onsdag fra og med uke 3 såfremt det er dyr innmeldt til slakt.

Publisert av Lidvard Schiefloe

sau-topp
Oppstart av småfeslakting er Onsdag 16/01 og vil bli onsdager fremover såfremt det er dyr innmeldt til slakt.

Minner om innmeldingsfristen er Tirsdag uka i forveien.

Lam født i fjor må slaktes før 15. April om de skal klassifiseres i kategorien lam. 

Link til slakteweb:
http://slakteweb.norskslakt.no

Telefonnummer for innmelding:
74083700

Epost:
postmottak@norsk-slakt.no

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 3 påfølgende ukene etter innmelding.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt