Slakting i forbindelse med påske

I forbindelse med påskehøytiden, styres etterspørselen av slakt en god del på grunn av helligdager. Her kommer en oversikt over innmeldingsfrister og slaktedager i forbindelse med årets påske.

Publisert av Increo

karusell-sau-1020-410

Alle dyreslag:
Siste frist for å melde på dyr til slakt før påske til uke 14 og 15 blir tirsdag 28. mars. Markedet vil heller ikke ta unna mer enn 300 gris slaktet i påskeuka, så her må svineprodusentene være tidlig ute å bestemme seg for slakting før eller etter påskeuka. Frist for å melde på til uke 16 etter påske er tirsdag 4.april.

Slakt lam før 15. april

For å kunne få klassen lam, må fjorårslam slaktes innen 15. april. Siste mulighet for levering av småfe innen 15. april blir uke 13. Ellers planlegges det småfeslakting uke 19, 22 og 25 før sesongstart uke 33.

 Slakteweb

Implementering av ny slakteweb har dessverre tatt mye lenger tid enn det vi forutså. Arbeidet er nå inne i sluttfasen, og vi har fått en versjon til testing. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon, så snart vi er klare til å sette den nye løsningen i drift. Beklager med det samme for ventetiden, og ulemper dette har medført for samtlige.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt