Spørreundersøkelse

Vi ønsker å takke for stor oppslutning og mange konstruktive tilbakemeldinger. Dette er et godt verktøy for å fortsette å utvikle oss i forhold til kundebehandling, service og rådgiving.

Publisert av Øyvind Nesjan

Hamburger
Vi ser ut fra undersøkelsen at de fleste egentlig er nokså fornøyd, men det er trender som sier noe om hvor vi må forbedre oss og hva vi må jobbe med.
I forhold til rådgiving så svarer de fleste som driver med gris at de er godt fornøyd med rådgivingen, dette er god tilbakemelding å få, men vi vet at vi hele tiden må oppdatere oss faglig og jobbe for å opprettholde nivået og bli enda bedre.
På storfe og sau har vi litt større utfordringer, og vi har fått gode konstruktive innspill i forhold til hvilke områder vi må bli bedre på, denne jobben har vi allerede startet med.
Vi fortsetter jobben med å forbedre oss på alle områder, og bruker den positive tilbakemeldingen som motivasjon for videre arbeid.
Resultatet fra trekkingen av billetter til fotballkamp mellom Rosenborg - Strømsgodset 26. august og middag på Egon før kampen.

1. Paul Alfred Myhre
2. Ole Herman Melø
3. Espen Kjelaas
4. Kjell Ivar How
5. Brødrene Dragsten
6. Sindre Walengen
7. Svenn A Lersveen
8. Per Bjarne Ulvin
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt