Styrket fokus på dyrevelferd

Grilstad og Midt-Norge Slakteri AS (MNS) ønsker å styrke fokuset på dyrevelferd, og spesielt på gris. Med bakgrunn i dette har MNS gjort avtale med KLFs spesialveterinær på gris, Karl Kristian Kongsted, for å jobbe med å dokumentere dyrevelferden i MNS sine svinebesetninger, og ved behov veilede MNS sine svineprodusenter. Kongsted skal jobbe i 40 % stilling i en fase framover, og skal revidere og besøke alle MNS sine svinebesetninger innen mars 2020, og fokuset skal være dyrevelferd.

Publisert av Ståle Gausen

karl-kristian-kongsted-2015-portrett-2
- Gris generelt og grisens velferd får nå nye oppmerksomhet. Selv om det er langt fra TV-dokumentarer til produsentenes hverdag i grisefjøset, har vi behov for å sikre og dokumentere overfor mottakere og forbrukere at grisen vår har det bra, sier Ståle Gausen, styreleder i MNS.
- Mattilsynet skal gjennomføre en stor kontroll av svinebesetninger i 2020, på linje med det som ble gjort i Rogaland for noen år siden. Med tett oppfølging av Karl Kristian og MNS, skal vi bidra til at dette blir en positiv opplevelse for bonden, Mattilsynet og grisen, slik at vi opprettholder tilliten til næringen og grisen. Vi er avhengige av at forbrukerne har tillit til næringa, sier Gausen.

Kongsted har solid kompetanse på gris. Han er dyrlege fra Danmark med tilleggsutdanning som fagdyrlege i grisesykdommer. Han har jobbet som spesialveterinær i KLF fra 2006 til 2011, og igjen siden 2015. I perioden fra 2011 til 2015 jobbet han som tilsynsveterinær i Mattilsynet og har dermed god erfaring fra tilsyn og forvaltning.

-I min tid har det skjedd mye innen hold av gris, forteller Karl Kristian. - Da jeg var gutt i Danmark på åtti-tallet, var det vanlig at alle purker stod bundet med belte eller feste rundt halsen. Nå er det helt andre forventninger og krav fra forbrukerne, og det må vi forholde oss til.
- Jeg har besøkt mange av MNS sine svineprodusenter tidligere, og gleder meg til å bli kjent med alle som leverer gris til MNS. Det er interessant og givende å jobbe med dyktige bønder i Trøndelag,
sier Kongsted.

Karl Kristian Kongsted starter i jobben i uke 42.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt