Svinerådgiver blir svineprodusent

Vår svinerådgiver, Øyvind Nesjan, startet i fjor med smågrisproduksjon på gården Kålen Østre i Verdal. Oppgaven med å produsere smågris har vært arbeidskrevende, og Øyvind velger nå å avslutte arbeidsforholdet i MNS for å få mer tid til gård og familie.

Publisert av Erik Bentzen

on_kalen
Vi i MNS aksepterer selvsagt Øyvind sine valg, spesielt ettersom det medfører økt produksjon av smågris til våre slaktegrisbesetninger. Selv om vi gjerne skulle hatt han med videre på laget, så er avgjørelsen gjort i fellesskap - og til beste for alle parter.

Nå starter prosessen for å finne en ny svinerådgiver for MNS, og samtidig ser vi ikke bort fra at vi kommer til å be Øyvind om å steppe inn i enkeltsaker. Vi ønsker Øyvind og familien lykke til med drifta videre, så håper vi å få på plass en avtager som både vi og våre produsenter vil få et godt forhold til.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt