Tilsynskampanje for svineprodusenter 2021/2022

Mattilsynet har utarbeidet en tilsynskampanje som vil gjennomføres i løpet av 2021-2022, med planlagt oppstart fra januar 2021. De 600 besetningene som er planlagt besøkt, vil være tilfeldig plukket ut av Veterinærinstituttet, der formålet med kampanjen er å få et innblikk i den generelle tilstanden i den norske svineproduksjonen.

Publisert av Erik Bentzen

gris-03

Dyrevelferd vil være det største fokusområdet ved tilsynskampanjen, der bruk av redebyggingsmateriale, rote- og aktiviseringsmateriale, strø, håndtering av syke og skadde dyr, avlivning, kastrering osv. blir gjennomført. 

Mattilsynet utarbeider veiledere for alle kravpunktene til kampanjen, og disse vil trolig publiseres på deres nettsider i løpet av desember. Mattilsynet har også laget en nettside, hvor relevant info rundt kampanjen blir lagt ut, finner du her

Helsetjenesten for svin i Animalia har også laget et infoskriv som omhandler rettigheter og plikter ved tilsynskampanjen: 2020-fellesskriv-plikter-og-rettigheter-tilsynskampanje.

Ta kontakt med oss på slakteriet dersom du har spørsmål vedrørende tilsynet som skal gjennomføres.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt