fakta1-200x200-2

Midt-Norge Slakteri AS


ble stiftet i 1994 av slakteriselskapene Inderøy Slakteri AS (etablert i 1938) og Levanger Slakteri AS (etablert i 1932). Det er totalt ca. 1000 aktive leverandører som leverer slakt til Midt-Norge Slakteri AS. Dette er bønder fra fylkene Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal. Det største volumet kommer fra trøndelagsfylkene.
fakta3-200x200

Grilstad AS


er en av Norges største private produsenter av kjøttprodukter, og er gjennom merkevarene Grilstad og Stranda den klare markedsleder på spekevarer i Norge. Konsernet har aktivitet i hele verdikjeden med slakting, nedskjering og foredling av kjøtt. Fabrikkene ligger i Trondheim, på Stranda og i Brumunddal. Grilstad har også en fabrikk i Østersund i Sverige.
fakta2-200x200

Fatland


har tre slakterier (Oslo, Ølen og Sandnes) som slakter 40.500 tonn, samt foredlingsfabrikk i Sandefjord. De har også selskaper som driver eksport av ull, huder/skinn og andre biprodukter. Sammen med Midt-Norge Slakteri AS sine 10.000 tonn slakt, vil partene ha en markedsandel på over 20% på slakt i Norge.
Her finner du informasjon om hvordan vi sammen med Grilstad jobber for å sikre best mulig dyrevelferd, og her en  informasjonsbrosjyre om oss
Erik Bentzen, daglig leder Midt-Norge Slakteri AS
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt