Betingelser for levering av sau og lam

Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.
Grilstad-tillegg

Betingelser gjeldende fra 17.04.2023. Det ytes Grilstad tillegg for alle leverte lam til Midt-norge SlakteriAS.

Grilstad-tillegg for lam:

Uke Tillegg pr. kg
32-34 Kr. 4,00
35 Kr. 3,00
36 Kr. 2,50
37-38 Kr. 1,50
 39 Kr. 1,00 
 40-41 Kr.0,50 

Puljetillegg:

Antall Tillegg pr. kg
15–29 Kr. 0,50
30–49 Kr. 0,80
50–79 Kr. 1,50
80–99 Kr. 2,65
100–129 Kr. 3,65
130-209 Kr. 5,70
 210+ Kr. 6,70

Samlasting

Ved samlasting av dyr fra 2 eller flere leverandører beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr, og stoppsats fjernes. Dette kan bety et betydelig ekstra bidrag, men det forutsetter at dyrene hentes på samme plass.

Lammering

For produsenter som velger å etablere lammering utbetales kr 16,- i tillegg per lam. Den som har samlasting for ringen hjemme hos seg, får kr 300,- i kompensasjon, samt at alle slipper stoppsats.


Kvalitetslam

Det tilbys kr 5,50 pr. kg for lam over 15 kg, forutsatt at lammene har klasse O+ eller bedre, og fett i gruppene 1+ til 3.
Trekket  på kr 3 pr kg for alle lam under 13 kg videreføres.
I tillegg yter staten kvalitetstilskudd på kr. 525,- pr. lam klasse O+ eller bedre.


Økolam

Økotillegget utbetales med kr 3,- pr kg lam. Dette er inkludert i avregningsprisen. Lammene må være merket med DEBIO merker.


Klipping

Det er av hygieniske årsaker ønskelig at alle sau/lam klippes på slakteriet. Hjemmeklipte dyr som er forurenset etter slakting vil få et hygienetrekk på kr 120,- pr. dyr. Ta kontakt med slakteriet dersom det er spørsmål eller kommentarer til rutinene rundt klipping.


Skyvetillegg

Ved behov for å skyve slakting ut over ønsket slakteuke,blir det ytet et tillegg på kr 0,50 pr kg. Dette er aktuelt i slaktesesongen når innmeldingene blir høyere enn kapasiteten, og vi må forskyve slaktingen. Dette gjelder fra og med uke 27 til og med uke 48.


Tilskudd for RFID-merking

Midt-Norge Slakteri AS utbetaler kr 12,- per individ som er korrekt merket med RFID.


KSL
Ksl tillegget er innbakt i avregningsprisen. Fra og med 1/1-23 blir det trukket 40 % på avregning, for de som ikke er med i ksl ordningen.

Retur


Vi tilbyr retur av egne slakt etter følgende satser:
Slakteomkostninger 400,- pr stk. eks mva. for småfe
Puljetillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
Frakt tilkommer om man ikke henter selv på Malvik.
Dokumentasjon ved retur:
Retur må meldes fra på innmelding, og om dyrene skal hentes selv eller sendes til foredling.
Merk opp dyrene med returmerke i venstre øre og fyll ut returskjema FØR sjåføren kommer. Småfe må merkes med egne returmerker i venstre øre.
Dagens sats forutsetter innmelding i rett tid og merking/dokumentasjon. 
Hvis ikke returen er innmeldt i hht. informasjon over, så kommer det ett tilleggsgebyr på kr. 500,-

Innmeldingsfrist


For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen:
Telefon: Mandag 16:00
Slakteweb: Tirsdag 06:00

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende ukene etter innmelding.

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt