Betingelser for levering av sau og lam

Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.
Grilstad-tillegg

Fra 01.08.2018 ytes det Grilstad tillegg for alle leverte lam til Midt-norge SlakteriAS.

Grilstad-tillegg for lam:

Uke Tillegg pr. kg
34 Kr. 4,00
35 Kr. 3,00
36 Kr. 2,50
37-38 Kr. 1,50
 39 Kr. 1,00 

Puljetillegg:

Antall Tillegg pr. kg
15–29 Kr. 0,50
30–49 Kr. 0,80
50–79 Kr. 1,50
80–99 Kr. 2,50
100–129 Kr. 3,50
130+ Kr. 5,00

Samlasting

Ved samlasting av dyr fra 2 eller flere leverandører beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr, og stoppsats fjernes. Dette kan bety et betydelig ekstra bidrag, men det forutsetter at dyrene hentes på samme plass.


Kvalitetslam

Det tilbys kr 4,00 pr. kg for lam over 15 kg, forutsatt at lammene har klasse O+ eller bedre, og fett i gruppene 1+ til 3-.


Økolam

Økotillegget utbetales med kr 3,- pr kg lam. Dette er inkludert i avregningsprisen. Lammene må være merket med DEBIO merker.


Klipping

Det er av hygieniske årsaker ønskelig at alle sau/lam klippes på slakteriet. Hjemmeklipte dyr som er forurenset etter slakting vil få et hygienetrekk på kr 120,- pr. dyr. Ta kontakt med slakteriet dersom det er spørsmål eller kommentarer til rutinene rundt klipping.


Skyvetillegg

Ved behov for å skyve slakting ut over ønsket slakteuke,blir det ytet et tillegg på kr 0,50 pr kg. Dette er aktuelt i slaktesesongen når innmeldingene blir høyere enn kapasiteten, og vi må forskyve slaktingen.


Tilskudd for RFID-merking

Midt-Norge Slakteri AS utbetaler kr 12,- per individ som er korrekt merket med RFID.


KSL

Ksl tillegget er innbakt i avregningsprisen. Fra og med 1/4-18 blir det trukket 20 % på avregning, for de som ikke er med i ksl ordningen.

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt