Betingelser for levering av gris

Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.

I tillegg til ordinærpriser har vi følgende priser/ordninger fom. 02.07.18:

Henting av gris på søndag og helligdag godskrives med kr. 10,00 pr. gris


Skyvetillegg

For gris som skyves til 2. uke (dvs. uka etter ønsket slakteuke) gies det et tillegg på kr. 75,- pr. gris. Gris må meldes på senest tirsdag kl 15:00 før ønsket slakteuke (tirsd kl 23:00 på web).


KSL

Ksl tillegget er innbakt i avregningsprisen. Fra og med 1/4-18 blir det trukket 20 % på avregning, for de som ikke er med i ksl ordningen.


Norham-tillegg

Det utbetales et tillegg på kr 0,20 pr.kg for dokumenterte Norhamgris.


Feil merking

Slakt som kommer inn med manglende eller feil merking skal trekkes med kr.50,- pr.dyr.Slaktegris skal klubbes med merkeklubbe (tatovering). Klubber til slaktegrisprodusenter leveres ut til leverandørene vederlagsfritt ved å henvende seg til slakteriet.


Puljetillegg

For å stimulere til rasjonell inntransport tilbys følgende puljetillegg :

Gris Antall Tillegg pr. kg
15–25 kr. 0,10
26–40 kr. 0,30
41–55 kr. 0,55
56–69 kr. 0,85
70–79 kr. 1,15
80–104 kr. 1,46
105–124 kr. 1,53
125+ kr. 1,60

Markedsavtale, årsbonus og kombitillegg

Mer informasjon om Markedsavtale, kvantumsbasert årsbonus og kombitillegg for slaktegris finner du i spalten til høyre. Kombitillegget er uendret kr. 50,- per slaktgris.

gris-vign
Betingelser ved levering av gris og diverse skjema

I tillegg til ordinære priser har vi følgende priser for 2016:

Markedsavtale for gris
MNS har en kvantumsbasert Markedsavtale for leveranser av slaktegris. Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent. Kombitillegget for slaktegris er kr 50,- og etterbetales etter årets slutt sammen med markedsavtalen.

Samlede betingelser-MNS

Egenerklæringsskjema  
Avregningspris

Hendelser-gris

Returskjema-gris

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt