Betingelser for levering av gris

Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.

I tillegg til ordinærpriser har vi følgende priser/ordninger fom. 01.01.24:


Gris må meldes på senest mandag kl 16:00 før ønsket slakteuke (tirsd kl 06:00 på web).


Vekttillegg

Det gis ett vekt-tillegg på kr 1,20 per kg slaktegris for gris i intervallet 77,1-93,0 kg. 


Bonus purke/råne

Vi utbetaler en bonus på purke/råne med kr 1,00 per kg.


KSL

Ksl tillegget er innbakt i avregningsprisen. Fra og med 1/1-23 blir det trukket 40 % på avregning, for de som ikke er med i ksl ordningen.


Feil merking

Slakt som kommer inn med manglende eller feil merking skal trekkes med kr.100,- pr.dyr.Slaktegris skal klubbes med merkeklubbe (tatovering). Klubber til slaktegrisprodusenter leveres ut til leverandørene vederlagsfritt ved å henvende seg til slakteriet.


Puljetillegg

For å stimulere til rasjonell inntransport tilbys følgende puljetillegg :

Gris Antall Tillegg pr. kg
10–19 kr. 1,00
20-29 kr. 1,10
30-39 kr. 1,20
40-49 kr. 1,30
50-59 kr. 1,45
60-74 kr. 1,55
75-89 kr. 1,85
90+ kr. 1,95

Markedsavtale, årsbonus og kombitillegg

Ta kontakt med oss på slakteriet for informasjon om markedsavtale og kvantumsbasert årsbonus. Kombitillegget er kr. 85,- per slaktgris, og vil bli utbetalt direkte på avregning. Vi utbetaler også kr 1,- i bonus per kg slaktet purke direkte på avregning.

Innmeldingsfrist

 

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen:
Telefon: Mandag 16:00
Slakteweb: Tirsdag 06:00

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag:
Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting og salg at det er riktig dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.
Dokumentasjon ved retur:
Retur må meldes fra på innmelding, og om dyrene skal hentes selv eller sendes til foredling.
Merk opp dyrene med retur klubbe og fyll ut returskjema FØR sjåføren kommer.
Dagens sats forutsetter innmelding i rett tid og merking/dokumentasjon. 
Hvis ikke returen er innmeldt i hht. informasjon over, så kommer det ett tilleggsgebyr på kr. 500,-

gris-vign
Betingelser ved levering av gris og diverse skjema

I tillegg til ordinære priser har vi følgende priser for gris:

Markedsavtale for gris
MNS har en kvantumsbasert Markedsavtale for leveranser av slaktegris. Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent. 

Samlede betingelser-MNS

Egenerklæringsskjema  
Avregningspris

Transportdyktighet gris

Returskjema-gris 

Leieslakt priser

mns-slaktegriskontroll

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt