Betingelser for levering av storfe

Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.

I tillegg til ordinære priser har vi følgende priser fom. 05.08.19:

Tillegg Pris pr. kg
Grilstad-tillegg 1–2 dyr Kr. 2,50 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 3–4 dyr Kr. 2,60 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 5–7 dyr Kr. 3,70 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 8–9 dyr Kr. 3,80 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 10–12 dyr Kr. 4,10 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 13 dyr eller mer Kr. 5,00 pr. kg for storfe

Minner om at slakteriene utbetaler kvalitetstilskudd på vegne av SLF på kr 2,50 per kg for storfeslakt i klasse O, og kr 7,50 i klasse O+ eller bedre, men tillegget ytes ikke for slakt som havner i kategori KU.


Merpris for kjøttfe

Midt-Norge Slakteri AS har gleden av å tilby en merpris for kjøttfe. Tillegget forutsetter innmelding på avtale. Det betales per kg kr 3,50 for kjøttfe av ung okse, kvige, ung ku og kastrat i klasse R-/R/R+, kr 3,75 for klasse U-/U/U+ og kr 4,50 klasse E-/E/E+ (gjelder fra uke 1 til uke 30). Fra uke 31 reduseres kjøttfe-tillegget med kr 1,50 pr kg. Dette gjelder for rasene Charolais, Limousin, Simmental, Blonde D Aquitaine som er de tunge rasene, samt Aberdeen Angus og Hereford som er de lette rasene. Alle slakt må ha fettgruppe mellom 1+ til og med 3+ og vekt mellom 225,1 – 450,0 kg. Alle slakt må ha minimum 7/8 krysningsgrad, og eget øremerke. Dette kommer i tillegg til alle andre tillegg. Det betales ikke kjøttfetillegg for dyr som har gjødselskade på hud kategori 2. Dette på grunn av at slike dyr er pålagt å kun benyttes i varmebehandlede produkter, og derfor selges til lavere pris.


Merpris ku og ung ku

Vi utbetaler MNS-tillegg på kr 2,10 for alle slakt i kategori ku og ungku.


Økologisk

For storfe i klasse O- eller bedre/lavere enn O- betaler vi kr. 5,- / kr. 3,-. Må meldes inn som økologisk på avtale og være merket med DEBIO merker.


KSL

Ksl tillegget er innbakt i avregningsprisen. Fra og med 1/4-18 blir det trukket 20 % på avregning, for de som ikke er med i ksl ordningen. Det utbetales ikke kjøttfetillegg for slakt som ikke har ksl godkjenning.


Huder med skade

Bransjen har et felles opplegg for trekk på skitne huder. Satsene er kr. 400,- og kr. 900,- (kategori 2) for huder med gjødselskader.

storfe-vign
Betingelser ved levering av storfe og diverse skjema

Oppdatert informasjon og diverse skjema finner du her:

 

Mer info om stoppsatser
Egenerklæringsskjema

Samlede betingelser-MNS
avregningspris
nodslakteattest

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt