Betingelser for levering av storfe

Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.

I tillegg til ordinære priser har vi følgende priser fom. 17.04.23:

Tillegg Pris pr. kg
Grilstad-tillegg 1–2 dyr Kr. 2,65 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 3–4 dyr Kr. 3,55 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 5–7 dyr Kr. 4,25 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 8–9 dyr Kr. 4,75 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 10–12 dyr Kr. 5,15 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 13-15 dyr Kr. 5,90 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 16 dyr eller flere Kr. 6,60 pr. kg for storfe
 •  
  Minner om at slakteriene utbetaler kvalitetstilskudd på vegne av SLF på kr 5,50 per kg for storfeslakt i klasse O, og kr 10,50 i klasse O+ eller bedre, og fettgruppe til og med 4-, men tillegget ytes ikke for slakt som havner i kategori KU og OKSE.

  Merpris Kjøttfe

  Det betales kr 4,25 pr kg for kjøttfe i klasse R-/R/R+, ikke for Okse og Ku.
 • Det betales kr 4,50 pr kg for kjøttfe i klasse U-/U/U+, ikke for Okse og Ku.
 • Det betales kr 4,75 pr kg for kjøttfe i klasse E-/E/E+, ikke for Okse og Ku.
 • (Gjelder fra uke 1 til 30)
 •  
 • Fra uke 30 reduseres kjøttfe-tillegget med kr 0,50 pr kg. Og med en ytterligere nedgang i uke 39 med kr 1,00 pr kg. Dette gjelder for både lett og tung rase.
 • Alle slakt må ha fettgruppe mellom 1+ til 3+ for og få kjøttfe-tillegget, med unntak for kvige. 
 • For kjøttfekvige betales det kr 4 pr kg i klasse O+ og fettgruppe 1+ til 4.
 •  
 • Alle slakt må ha minimum 75% krysningsgrad og vekt mellom 225,1-500,0kg.
 • Dette kommer i tillegg til alle andre tillegg. 
 •  
 • Det betales ikke kjøttfetillegg for dyr med gjødselskade kat 2.
 •  
 • Merpris Angus

 • Det må ved avtaleinnmelding varsles om at det skal leveres dyr på Angus vilkårene våre.
 •  
 • Det betales kr 4,50 pr kg, minimum 50% Angus, i klasse O og fettgruppe 2+ eller fetere.
 •  
 • Det betales kr 10,50 pr kg, minimum 50% Angus, i vekt klassen 260-360kg og fettgruppe 3- til og med 5+. For Ung Okse , kastrat eller ung ku.
 •  
 • Det betales kr 13,50 pr kg, minimum 50% Angus, kvige i vekt klassen 200-300 og fettgruppe 3- til og med 5+.
 •  
 • Vilkårene gjelder ikke for kalv, ku og okse.
  Samlet pristillegg for dyr som tilfredsstiller alle krav blir da henholdsvis kr 10,50 og 13,50 pr kg for kategori ung okse, kastrat, ung ku og kvige.
 •  
 • Det betales ikke Angus tillegg for dyr med gjødselskade kat 2.
 •  
 • Merpris Limousin Kalv Unik

  Det må ved avtaleinnmelding varsles om at det skal leveres dyr på Limousin Kalv Unik vilkårene våre.
 •  
 • Det betales kr 17,00 pr kg for Kalv Unik i klasse R og opp, og fettgruppe opp til 3+.
 • Maksimalt 290kg, tillegget gis opp til 270kg.
 • Ung okse kan være 11 måneder ved slakting og kvige kan være 13 måneder ved slakting.
 •  
 • Det betales ikke Kalv Unik tillegg for dyr med gjødseskade kat 2.

Merpris Ung Ku og Ku

Vi utbetaler MNS-tillegg på kr 3,00 for alle slakt i kategori ku og ungku.

Merpris kvige
Vi utbetaler kr 4,00 pr kg for kvige over 200 kg slaktevekt i klasse O og oppover. Pluss kjøttfe-tillegg for kjøttfe. 

Denne ytelsen bortfaller ved gjødselskade KAT 2.
For slakt som faller inn under kravene til kalv unik og angusavtale, ytes ikke dette tillegget.

Økologisk

Vi utbetaler for storfe i klasse O- eller bedre/lavere enn O- kr. 5,-pr kg / kr. 3,- pr kg. Må meldes inn som økologisk på avtale ved innmelding for at vi skal fange opp og utbetale tillegget.


KSL

Ksl tillegget er innbakt i avregningsprisen. Fra og med 1/1-23 blir det trukket 40 % på avregning, for de som ikke er har godkjent ksl på slaktedag. Det utbetales ikke kjøttfetillegg for slakt som ikke har ksl godkjenning.

Nødslakt

Utrykningskostnad kr 2200,- pr utrykning innmeldt i helg og etter kl 11:00, og kr 1800,- per utrykning innmeldt hverdag før kl 11:00.
Avregningspris på nødslakt reduseres med 20 % på alle dyreslag, unntatt purke 25 %, råne 30 % og hest 50 %. Det utbetales ikke tillegg på nødslakt. 

Huder med skade

Bransjen har et felles opplegg for trekk på skitne huder. Satsene er kr. 500,- og kr. 1200,- (kategori 2) for huder med gjødselskader.

Innmeldingsfrister

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen:
Telefon: Mandag 16:00
Slakteweb: Tirsdag 06:00

For storfe på avtale er innmeldingsfristen:
Telefon: Mandag 16:00
Slakteweb: Mandag 24:00 (4 uker før ønsket slakteuke; basisuke)
Slakteriet disponerer dyra og bestemmer når slakting skal skje innenfor en 5 ukers periode, som består av ønsket slakteuke, 2 uker før og 2 uker etter basisuke

Det vil forekomme endringer i innmeldingsfristen i forbindelse med høytider eller andre eventualiteter.

Meld på riktig antall og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting og salg at det er riktig dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Retur

Vi tilbyr retur av egne slakt etter følgende satser:
Slakteomkostninger 2.500,- pr stk. eks mva. for storfe
Puljetillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
Frakt tilkommer om man ikke henter selv på Malvik.

Dokumentasjon ved retur:
Retur må meldes fra på innmelding, og om dyrene skal hentes selv eller sendes til foredling.
Merk opp dyrene med returmerker og fyll ut returskjema FØR sjåføren kommer. Storfe må merkes med egne returmerker.
Dagens sats forutsetter innmelding i rett tid og merking/dokumentasjon. 
Hvis ikke returen er innmeldt i hht. informasjon over, så kommer det ett tilleggsgebyr på kr. 500,-

Trekk for merkeløse storfe

Levering av merkeløse storfe utløser ett trekk på kr 500,-, i tillegg til at man også mister eventuelt kjøttfetillegg. For å lese mer om definisjonen på merkeløse storfe og hvilken dokumentasjon som kreves, les denne nyhetssaken.

 

storfe-vign
Betingelser ved levering av storfe og diverse skjema

Oppdatert informasjon og diverse skjema finner du her:

Mer info om stoppsatser
Hasteslakt
Egenerklæringsskjema

Samlede betingelser-MNS
avregningspris
nodslakteattest 
Leieslaktpriser
Retur skjema storfe

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt