Betingelser for levering av storfe

Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.

I tillegg til ordinære priser har vi følgende priser fom. 18.04.22:

Tillegg Pris pr. kg
Grilstad-tillegg 1–2 dyr Kr. 2,65 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 3–4 dyr Kr. 3,55 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 5–7 dyr Kr. 4,25 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 8–9 dyr Kr. 4,60 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 10–12 dyr Kr. 5,00 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 13-15 dyr Kr. 5,70 pr. kg for storfe
Grilstad-tillegg 16 dyr eller flere Kr. 6,40 pr. kg for storfe

 
Minner om at slakteriene utbetaler kvalitetstilskudd på vegne av SLF på kr 2,50 per kg for storfeslakt i klasse O, og kr 7,50 i klasse O+ eller bedre, og fettgruppe til og med 4-, men tillegget ytes ikke for slakt som havner i kategori KU og OKSE.


Merpris for kjøttfe

Midt-Norge Slakteri AS har gleden av å tilby en merpris for kjøttfe. Tillegget forutsetter innmelding på avtale. Det betales per kg kr 4,25 for kjøttfe av ung okse, kvige, ung ku og kastrat i klasse R-/R/R+, kr 4,50 for klasse U-/U/U+ og kr 4,75 klasse E-/E/E+ (gjelder fra uke 1 til uke 30). For kjøttfekvige utbetales kr 4,00 for kviger i klasse O+ og fettgruppe 1+ tom 4. Fra uke 30 reduseres kjøttfe-tillegget med kr 0,50 pr kg, og ned med ytterligere kroner 1,00 fra uke 39. Dette gjelder for rasene Charolais, Limousin, Simmental, Blonde D Aquitaine som er de tunge rasene, samt Aberdeen Angus, Hereford og Tyroler (gråfe) som er de lette rasene. Alle slakt må ha fettgruppe mellom 1+ til og med 3+ (unntak for kvige hvor det tillates til fettgruppe 4 og vekt mellom 200,1 – 500,0 kg). Alle slakt må ha minimum 75 % krysningsgrad, og vekt mellom 225,1 - 500,0 kg. Dette kommer i tillegg til alle andre tillegg. Det betales ikke kjøttfetillegg for dyr som har gjødselskade på hud kategori 2. Dette på grunn av at slike dyr er pålagt å kun benyttes i varmebehandlede produkter, og derfor selges til lavere pris.


Merpris ku og ung ku

Vi utbetaler MNS-tillegg på kr 3,00 for alle slakt i kategori ku og ungku.

Merpris kvige

Vi utbetaler kr 2,00 pr kg for kvige over 200 kg slaktevekt i klasse O og oppover, som ikke faller inn under kjøttfe-tilegget. (gjelder alle raser)

Økologisk

For storfe i klasse O- eller bedre/lavere enn O- betaler vi kr. 5,-pr kg / kr. 3,- pr kg. Må meldes inn som økologisk på avtale og være merket med DEBIO merker.


KSL

Ksl tillegget er innbakt i avregningsprisen. Fra og med 1/4-18 blir det trukket 20 % på avregning, for de som ikke er har godkjent ksl på slaktedag. Det utbetales ikke kjøttfetillegg for slakt som ikke har ksl godkjenning.

NØDSLAKT

Utrykningskostnad kr 2200,- pr utrykning innmeldt i helg og etter kl 11:00, og kr 1800,- per utrykning innmeldt hverdag før kl 11:00.
Avregningspris på nødslakt reduseres med 20 % på alle dyreslag, unntatt purke 25 %, råne 30 % og hest 50 %. Det utbetales ikke tillegg på nødslakt. 


Huder med skade

Bransjen har et felles opplegg for trekk på skitne huder. Satsene er kr. 400,- og kr. 900,- (kategori 2) for huder med gjødselskader.

Innmeldingsfrister
For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen:
Telefon: Mandag 16:00
Slakteweb: Tirsdag 06:00

For storfe på avtale er innmeldingsfristen:
Telefon: Mandag 16:00
Slakteweb: Mandag 24:00 (4 uker før ønsket slakteuke; basisuke)
Slakteriet disponerer dyra og bestemmer når slakting skal skje innenfor en 5 ukers periode, som består av ønsket slakteuke, 2 uker før og 2 uker etter basisuke

Det vil forekomme endringer i innmeldingsfristen i forbindelse med høytider eller andre eventualiteter.

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag:

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting og salg at det er riktig dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Retur

Vi tilbyr retur av egne slakt etter følgende satser:
Slakteomkostninger 2.500,- pr stk. eks mva. for storfe
Puljetillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
Frakt tilkommer om man ikke henter selv på Malvik.

Dokumentasjon ved retur:
Retur må meldes fra på innmelding, og om dyrene skal hentes selv eller sendes til foredling.
Merk opp dyrene med returmerker og fyll ut returskjema FØR sjåføren kommer. Storfe må merkes med egne returmerker.
Dagens sats forutsetter innmelding i rett tid og merking/dokumentasjon. 
Hvis ikke returen er innmeldt i hht. informasjon over, så kommer det ett tilleggsgebyr på kr. 500,-

storfe-vign
Betingelser ved levering av storfe og diverse skjema

Oppdatert informasjon og diverse skjema finner du her:

Mer info om stoppsatser
Hasteslakt
Egenerklæringsskjema

Samlede betingelser-MNS
avregningspris
nodslakteattest 
Leieslaktpriser
Retur skjema storfe

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt