Livdyrmarked for Midt-Norge Slakteri AS

Her finner du en oppdatert oversikt over dagens situasjon i livdyrmarkedet vårt. Ta gjerne kontakt direkte hvis du har spørsmål til livdyromsetningen.
Dyreslag                                        Markedssituasjon
livmarked-storfe1     Storfe: Til tross for større tilgang på livkalv, er det fremdeles ett lite underskudd. Vi er i balanse på kviger og kyr,     men har et lite overskudd på kjøttfe. Omsetningen av avlsokser er fremdeles god, og skjer fortløpende på     oppfordring. Husk at oksen skal flyttes i god tid før parring

 

 

livmarked-gris1     Gris: Vi har behov for flere nye slaktegrisprodusenter, økt avvenningstall og god produksjon av smågris har gitt et         økt behov for nye slaktegrisprodusenter. Vi oppfordrer samtlige om å melde inn smågris til salg i god tid, slik at             logistikken blir best mulig. Vi har god tilgang på bedekningsklare livpurker, både Landsvin og Hybrid. Drektige                purker må bestilles i god tid.

 

livmarked-sau1     Sau: Vi har ikke mye omsetning av livdyr på sau, men er behjelpelig hvis du har behov. Legg da merke til at ved              forflytning over fylkesgrenser må det søkes Mattilsynet om dispensasjon.

  
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt