Livdyrmarked for Midt-Norge Slakteri AS

Her finner du en oppdatert oversikt over dagens situasjon i livdyrmarkedet vårt. Ta gjerne kontakt direkte hvis du har spørsmål til livdyromsetningen.
Dyreslag                                        Markedssituasjon
livmarked-storfe1     
     Storfe:
 For tiden er det overskudd på oksekalv, så man bør beregne litt tid før henting. Vi har underskudd 
    på drektige kviger og kyr i produksjon. Har tilgang på en del kukalver til melkeproduksjon, i forskjellig alder. Ta
    kontakt for mer info. Omsetningen av avlsokser skjer fortløpende på oppfordring. Husk at oksen skal flyttes i god tid før parring

livmarked-gris1

   
    Gris:
Vi har behov for flere nye kombinert/smågris produsenter. Vi oppfordrer samtlige om å melde inn smågris
    til salg i god tid, slik at logistikken blir best mulig. Vi har god tilgang på bedekningsklare livpurker, både 
    Landsvin og Hybrid. Drektige purker må bestilles i god tid.

 

livmarked-sau1    Sau: Vi har ikke mye omsetning av livdyr på sau, men er behjelpelig hvis du har behov. Legg da merke til at ved              forflytning over fylkesgrenser må det søkes Mattilsynet om dispensasjon.


  

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt