Lammesesongen 2020

Publisert
sau-4
Justerte priser for lammesesongen 2020 Lammesesongen 2020 er like rundt hjørnet, etter en spesiell vår og sommer. Vi er uansett klare til å ta imot mange flotte lam og gjør noen endringer på våre gode betingelser. Vi øker kvalitetstillegget og viderefører det høye Grilstad-tillegget. Kvalitetstillegget gjelder helt opp til fettgruppe 3. Det gjøres noen endringer på pulje-tillegget som er bedre tilpasset kapasiteten på dyrebilene. Avtalen med leveranser av småfe til Oppdal Spekemat videreføres, så salget går...

Økt etterspørsel etter storfe

Publisert
grilstad_mg_7158
Ekstra avtale-tillegg fra 3. August til 4. SeptemberMed bakgrunn av stor etterspørsel etter storfekjøtt, innfører vi ekstra avtale-tillegg på kr 1,- pr kg. Ekstra avtale-tillegg gjelder fra 3. August til 4. September. Minner samtidig om prisnedgangen 28. September på til sammen kr 3,- pr kg.

Nye innmeldingsfrister

Publisert
midt-norge_slakteri_logo
I bakgrunn av at Nortura justerer innmeldingsfristene må vi også tilpasse oss slik at vi får planlagt påfølgende uke parallelt med Nortura. Det er nye innmeldingsfristene er gjeldende fra 15. Juni 2020 Nye innmeldingsfrister: For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen: Telefon: Mandag 16:00 Slakteweb: Tirsdag 06:00 For storfe på avtale er innmeldingsfristen: Telefon: Fredag 16:00 Slakteweb: Søndag 24:00 (4 uker før ønsket slakteuke; basisuke) Det vil forekomme endringer i innmeldingsfristen i forbindelse med høytider eller andre eventualiteter. Meld...

Besøk hos svineprodusenter

Publisert
dyrevelferd
Vi har hatt stort fokus på dyrevelferd den senere tiden, og ekstra stort fokus på gris i de siste årene, som har vært i medias søkelys. Over et halvt års tid har vi leid inn KLF's spesialveterinær, Karl Kristian Kongsted, som har besøkt alle våre svineprodusenter. Hovedoppgaven til Karl Kristian har vært å dokumentere at produksjonen foregår innenfor rammene som er vedtatt i forhold til god dyrevelferd og rapportere i etterkant til produsent og oss på slakteriet.På et produsentmøte vi hadde i fjor på Stiklestad, kom det forslag om at vi måtte lage en usminket film som viste ærlig hvordan...

Underskudd på fôringskalv og NRF drektig eller i produksjon

Publisert
screenshot_20200112-123300
MNS har for tiden stort underskudd på fôringskalv og drektige kviger eller kyr i produksjon.MNS ønsker flere fôringskalver av okse (NRF og kjøttfe). MNS har også ett behov for flere drektige kviger eller kyr til melkeproduksjon. Minner om at MNS satte opp MNS-tillegg for ung ku/ ku til 2,30 kr pr kg fra nyttår. Ta kontakt hvis du har noen livdyr av de nevnte kategoriene, eller har lyst til å prøve oss som slakteriforbindelse.
Siste nyhetssaker / Arkiv
Arkiv
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt