Ny smågrispris

Publisert
dyrevelferd2
2. januar økte smågrisprisen med kr 10,-. Ny smågrispris vil heretter være kr 1.160,- per helsegris på 25 kg.

Ny markedsansvarlig

Publisert
lars-720x350
Lars Nilsen begynte å jobbe som markedsansvarlig hos oss fra nyttår av. Det er ønskelig med en enda større råvareoppstrøm fra eget slakteri for Grilstad, så Lars får som hovedoppgave å arbeide med å øke tilførslene av slakt inn til oss.Lars er sikkert godt kjent for flere av dere, i og med sin yrkeserfaring som dyrebilsjåfør på Innherred. Lars har inntil nylig vært tredje generasjons dyrebilsjåfør innafor samme familie. I den senere tiden har han arbeidet for Notra, men ønsket seg nye utfordringer. Vi er særdeles fornøyde med beslutningen Lars har tatt om...

Prisløype gris 1.halvår 2023

Publisert
gris-02
Prisprognose for første halvår 2023.Gjennomsnittlig engrospris økes til kr 3,50 første halvår og vil resultere i økt avregningspris til bonde.  Mandag 2.januar 2023 økes avregningsprisen med kr 1,57.  Mandag 16. januar 2023 økes avregningsprisen ytterligere med kr 1,20. Betaling for de ulike vektgruppene endres samtidig. For lettere gris enn 71,1 kg reduseres avregningsprisen noe, samt at det er en reduksjon i avregningsprisen fra 93,1 kg på kr 0,40 kr/kg. Maks pris oppnås derfor opp til 93 kg fremover. Vekt-tillegget på kr 1,10...

Prisløype for Storfe 1. halvår 2023.

Publisert
landbruk-01
Det er satt opp følgende prisløype for Storfe 1. halvår 2023I tillegg til at Kg pris går opp, øker også kvalitetststilskuddet på storfe med kr 3.00 for slakteklassene O og O+, for fettklasse 4- eller lavere.  De nye satsene vil da være kr 5,50 for klasse O og lavere, og kr 10,50 for klasse O+ og bedre. kvalitetstillegget er ikke gjellende for dyr i klassen Okse og Ku.  Prisløypen er en prognose. Det kan komme endringer i prisløypen.    Dato og uke Endring i noteringspris Endring i...

Prisløype for Småfe 1. halvår 2023.

Publisert
lam-2
Det er satt opp følgende prisløype for småfe. 1. halvår 2023Prisøkningen på småfe er gjeldene fra Mandag 2. Januar. 2023. Økningen i prisene skyldes økt engrospris for alle kategorier, og økt grunntilskudd for lam. Lam  Mandag 02.01 opp 4,61 kr Mandag 29.05 opp 4,00 kr Sau og ung-sau Mandag 02.01 opp 1,50 kr Vær Mandag 02.01 opp 0,05 kr Mandag 27.02 opp 5,00 kr Geit Mandag 02.01 opp 1,32 kr Kje Mandag 02.01 opp 0,01 kr  Prisløypen er en prognose. Det vil si at det kan komme endringer i prisløypen. Økning...
Siste nyhetssaker / Arkiv
Arkiv
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt