Merking av gris

Publisert
smagris_foredrag-beate-didriksen
I forbindelse med at vi på privat side har tilgang til Duroc sæd, så vil det også etter hvert komme leveranser med Noroc gris. I den forbindelse så må vi gjøre tiltak for å få merket grisen riktig. Fra før av har vi Norham, hvor slaktgrisen klubbes med en H under leverandørnummeret. For Noroc så vil vi bruke en D under leverandørnummeret. De av dere som har klubber for Norham, mangler sånn sett bare en D. Hvis du har både Noroc og Norham gris, må vi lage ei ekstra klubbe til deg, slik at grisen blir korrekt merket. Hovedårsaken til dette er at vi skal få...

Innmeldingsfrister jul og nyttår

Publisert
midt-norge_slakteri_logo
I forbindelse med at vi nærmer oss jul og nyttår legger vi som vanlig ut innmeldingsfristene  Fristene for innmelding av slakt før nyttår er som følger Siste frist for innmelding av småfe før nyttår er Tirsdag 26.11.19. Første slakteuke for småfe etter nyttår er uke 3, og siste uke for småfeslakting før jul blir uke 49. Siste frist for innmelding av storfe til uke 50 og 51 er 03.12.19 Siste frist for innmelding av storfe til uke 1 er 17.12.18 Slakting av gris før jul; Vi anbefaler å slakte all gris over 75 kg...

Dyrevelferdsprogrammet kobles mot KSL

Publisert
dyrevelferdsprogram_svin
Fra 1. januar 2020 vil manglende deltakelse eller for sein oppfølging av kravene i dyrevelferdsprogrammet for svin medføre tap av KSL. Det får store konsekvenser for deg som svineprodusent. Mister du Velferdsgrisstatus, har du 45 dager på deg dersom du skal beholde KSL.Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin) ble iverksatt i 2019. Fra 1. juli omfatter programmet alle besetningstyper. Men hvordan forholder KSL og dyrevelferdsprogrammet seg til hverandre? Det viktigste som gjelder alle besetningstyper er: For å oppnå KSL, kreves det aktiv deltakelse og oppfølging av kravene som stilles i...

Nye bestemmelser for regulering av griseproduksjon

Publisert
020
Da har det kommet info om det nye regelverket for regulering av griseproduksjon.Link: https://www.regjeringen.no/aktuelt/regulering-av-griseproduksjon/id2674336/ Gjeldende fra 1. januar 2020: Bruksbesetninger: 150 avlspurker Nav i purkering: 1010 avlspurker Foredlingsbesetning: 438 avlspurker Formeringsbesetning: 220 avlspurker Produsenter som dokumenterer et høyere antall utrangerte avlspurker i 2017 eller 2018 vil få midlertidig konsesjon i fem år. Landbruksdirektoratet arbeider for å lage søknadsskjema og veiledere mht dokumentasjonskrav. Dette er ikke klart enn...

Styrket fokus på dyrevelferd

Publisert
karl-kristian-kongsted-2015-portrett-2
Grilstad og Midt-Norge Slakteri AS (MNS) ønsker å styrke fokuset på dyrevelferd, og spesielt på gris. Med bakgrunn i dette har MNS gjort avtale med KLFs spesialveterinær på gris, Karl Kristian Kongsted, for å jobbe med å dokumentere dyrevelferden i MNS sine svinebesetninger, og ved behov veilede MNS sine svineprodusenter. Kongsted skal jobbe i 40 % stilling i en fase framover, og skal revidere og besøke alle MNS sine svinebesetninger innen mars 2020, og fokuset skal være dyrevelferd.- Gris generelt og grisens velferd får nå nye oppmerksomhet. Selv om det er langt fra TV-dokumentarer til produsentenes hverdag...
Siste nyhetssaker
Arkiv
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt