Dyrevelferdsprogrammet kobles mot KSL

Publisert
dyrevelferdsprogram_svin
Fra 1. januar 2020 vil manglende deltakelse eller for sein oppfølging av kravene i dyrevelferdsprogrammet for svin medføre tap av KSL. Det får store konsekvenser for deg som svineprodusent. Mister du Velferdsgrisstatus, har du 45 dager på deg dersom du skal beholde KSL.Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin) ble iverksatt i 2019. Fra 1. juli omfatter programmet alle besetningstyper. Men hvordan forholder KSL og dyrevelferdsprogrammet seg til hverandre? Det viktigste som gjelder alle besetningstyper er: For å oppnå KSL, kreves det aktiv deltakelse og oppfølging av kravene som stilles i...

Nye bestemmelser for regulering av griseproduksjon

Publisert
020
Da har det kommet info om det nye regelverket for regulering av griseproduksjon.Link: https://www.regjeringen.no/aktuelt/regulering-av-griseproduksjon/id2674336/ Gjeldende fra 1. januar 2020: Bruksbesetninger: 150 avlspurker Nav i purkering: 1010 avlspurker Foredlingsbesetning: 438 avlspurker Formeringsbesetning: 220 avlspurker Produsenter som dokumenterer et høyere antall utrangerte avlspurker i 2017 eller 2018 vil få midlertidig konsesjon i fem år. Landbruksdirektoratet arbeider for å lage søknadsskjema og veiledere mht dokumentasjonskrav. Dette er ikke klart enn...

Styrket fokus på dyrevelferd

Publisert
karl-kristian-kongsted-2015-portrett-2
Grilstad og Midt-Norge Slakteri AS (MNS) ønsker å styrke fokuset på dyrevelferd, og spesielt på gris. Med bakgrunn i dette har MNS gjort avtale med KLFs spesialveterinær på gris, Karl Kristian Kongsted, for å jobbe med å dokumentere dyrevelferden i MNS sine svinebesetninger, og ved behov veilede MNS sine svineprodusenter. Kongsted skal jobbe i 40 % stilling i en fase framover, og skal revidere og besøke alle MNS sine svinebesetninger innen mars 2020, og fokuset skal være dyrevelferd.- Gris generelt og grisens velferd får nå nye oppmerksomhet. Selv om det er langt fra TV-dokumentarer til produsentenes hverdag...

E-læringskurs i dyrevelferd for svineprodusenter

Publisert
dyrevelferdsprogram_svin
I morgen klokka 12 lanseres Animalias e-læringskurs om dyrevelferd på gris. Dette kurset er en del av dyrevelferdsprogrammet på gris og er obligatorisk for alle bønder og røktere som steller gris.For å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet, skal kurset være fullført i løpet av 2019. Som en del av dyrevelferdsprogrammet for svin, har Animalia i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet. Fristen for...

Ny dyrebilsjåfør

Publisert
img_20190924_0617021
Flere av dere har kanskje allerede hatt besøk av vår nye dyrebilsjåfør Espen Husvåg. Samarbeidet med Espen vil bidra til at vi øker effektiviteten vår på transportsiden betraktelig, noe som også øker servicegraden ut til våre produsenter.Espen kommer fra en familie som har drevet med dyretransport siden 1962, og har lang erfaring fra yrket. Han har tidligere kjørt for Nortura, men har nå valgt å samarbeide med oss, noe vi setter stor pris på. På bildet ser dere ekvipasjen til Espen, som består av bil og henger med god kapasitet. Det er mulig å laste 29 storfe når...
Siste nyhetssaker
Arkiv
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt