Styrket fokus på dyrevelferd

Publisert
karl-kristian-kongsted-2015-portrett-2
Grilstad og Midt-Norge Slakteri AS (MNS) ønsker å styrke fokuset på dyrevelferd, og spesielt på gris. Med bakgrunn i dette har MNS gjort avtale med KLFs spesialveterinær på gris, Karl Kristian Kongsted, for å jobbe med å dokumentere dyrevelferden i MNS sine svinebesetninger, og ved behov veilede MNS sine svineprodusenter. Kongsted skal jobbe i 40 % stilling i en fase framover, og skal revidere og besøke alle MNS sine svinebesetninger innen mars 2020, og fokuset skal være dyrevelferd.- Gris generelt og grisens velferd får nå nye oppmerksomhet. Selv om det er langt fra TV-dokumentarer til produsentenes hverdag...

E-læringskurs i dyrevelferd for svineprodusenter

Publisert
dyrevelferdsprogram_svin
I morgen klokka 12 lanseres Animalias e-læringskurs om dyrevelferd på gris. Dette kurset er en del av dyrevelferdsprogrammet på gris og er obligatorisk for alle bønder og røktere som steller gris.For å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet, skal kurset være fullført i løpet av 2019. Som en del av dyrevelferdsprogrammet for svin, har Animalia i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet. Fristen for...

Ny dyrebilsjåfør

Publisert
img_20190924_0617021
Flere av dere har kanskje allerede hatt besøk av vår nye dyrebilsjåfør Espen Husvåg. Samarbeidet med Espen vil bidra til at vi øker effektiviteten vår på transportsiden betraktelig, noe som også øker servicegraden ut til våre produsenter.Espen kommer fra en familie som har drevet med dyretransport siden 1962, og har lang erfaring fra yrket. Han har tidligere kjørt for Nortura, men har nå valgt å samarbeide med oss, noe vi setter stor pris på. På bildet ser dere ekvipasjen til Espen, som består av bil og henger med god kapasitet. Det er mulig å laste 29 storfe når...

Dyrevelferd under transport

Publisert
vinter-mns-1-beskjart
Vi har alle merket fokuset på dyrevelferd den senere tiden, og vi har utarbeidet ett skriv hvor vi forsøker å samle mest mulig informasjon for å sikre at vi ivaretar dyrevelferden under transport på best mulig måte.Ansvaret for dyrevelferden under transport er pålagt alle som er involvert i transporten. For å sikre at dyrene blir håndtert på best mulig måte, må dyreholderen, transportøren og dyrebilsjåføren samarbeide, og det er naturlig at alle involveres for å sikre at transporter som avviker fra det normale håndteres korrekt. Her er en lenke...

Egenerklæringsskjema

Publisert
egenerklaringskjema
Når skal det sendes med egenerklæringskjema med dyr som er innmeldt til slakt?Hvis det krysses av "Nei" på spørsmål 1 på kjøreseddelen: "Er merket og registrert ihht. Off. forskrifter, friske og egnet til slakt, er transportdyktige og ingen off. restriksjoner Det vil si storfe med mangelfull merking, der øremerker er medsendte, storfe med KUN ett øremerke, storfe med "hvite" øremerker. Storfe med øremerker hvor prod. nr. og/ eller individ nr. er påskrevet for hånd. Det skal også noteres på egenerklæringskjemaet hvordan dyret...
Siste nyhetssaker
Arkiv
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt