Betingelser ved levering av livpurke

Ta kontakt med Øyvind André Nesjan Tlf: 74 08 37 01 Mob: 95 36 56 37 for beregning av puljedrift og rekrutteringsplan.
Veiledende priser.
Småpurker privathybrid
Aldersgruppe 10–21 uker
Basispris 18 uker Kr. 3.035,00
Tillegg pr. uke Kr. 155,00
Fradrag pr. uke Kr. 155,00
Upara ungpurker
Grunnpris Hybrid 22 uker  Kr. 3.890,00
Grunnpris Landsvin Kr. 4.440,00
Tillegg pr. uke, 22–32 uker Kr. 140,00
Bedekte ungpurker
Grunnpris 6 uker etter bedekning
Privathybrid Kr. 7.005,00
Landsvin Kr. 7.555,00
Uketillegg/fradrag Kr. 225,00 pr. uke før eller etter 6 uker v/levering
Grunnpris
Tillegg for bedekning med LE eller H Kr. 150,00
Ungråner Landsvin ca 7 mnd avlsverdi=100 Kr. 5.000,00
Ungråner Hampshire ca 7 mnd Kr. 6.000,00

Dersom parvovaksinering eller rødsykevaksinering ikke er utført, trekkes kr.70,-.
Dersom colivaksine er utført, gies et tillegg på kr. 70,- pr. gang.

livpurke-vign

Avtale om fast leveranse av livdyr:
Øyvind André Nesjan
Tlf: 74 08 37 01
Mob: 95 36 56 37
oyvind.nesjan@norsk-slakt.no

Ta kontakt med Øyvind N for beregning av puljedrift og rekrutteringsplan.
Midt-Norge Slakteri AS kan transportere purkene. Priser på transport, se Stopp og fraktsatser.

Markedssituasjon for livpurker og smågris

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt