Betingelser ved levering av livkalv

For spørsmål rundt omsetning av livdyr storfe, ta kontakt med Øyvind Skjemstad Tlf: 74 08 37 00 eller Stein Arild Skjetnemark Mob: 928 44 685.
Opplysninger slakteriet trenger ved innmelding av livkyr og livkviger

Fødselsdato og brystmål / vekt
Rase og eventuell rasesammensetning
Avhornet eventuelt kollet

Dokumentasjon ved salg av livdyr

Basispris på livkalv gjeldende fom uke 45

Ved levering av livkalv gjlder følgende priser:

Basispris Okse nrf Okse tungrase Okse lettrase
Grunnpris 120 kg 4080,00 6240,00 5400,00
Tillegg overvekt over 120 kg 23,00 34,00 34,00
Primakalv (alder opptil 35 uker) 450,00 900,00 700,00
Kjøttfetillegg 75–100% 0,00 1.000,00 350,00
Kjøttfetillegg 50–75% 0,00 500,00 00,00
Basispris Kvige nrf Kvige tungrase Kvige lettrase
Grunnpris 120 kg 2.820,00 4.560,00 3.480,00
Tillegg overvekt over 120 kg 22,00 24,00 24,00
Primakalv
450,00 900,00 500,00
Kjøttfetillegg 75–100% 0,00 1.000,00 350,00
Kjøttfetillegg 50–75% 0,00 500,00 0,00
Tillegg og fradrag
Superkalv (Alder fra 11-26 uker) Tillegg for spesielt gode nrf okskalver 1.150,00
Trekk for horn For alle livkalver med horn -1000,00
Trekk kalv melkerase Eksempelvis Holstein, Jersey mv. -700,00
Snyltebehandling Kompensasjon for snyltebehandling 200,00

Det er kun kalver etter reinrasa okser som oppnår kjøttfetillegg.

Markedssituasjon for livkalv
Kukalver Skaffes etter behov
Okskalver Underskudd
livkalv-vign
Kontakt ved spørsmål rundt omsetning av livkalv på Innherred og omegn:
Øyvind Skjemstad
Tlf: 74 08 37 00
oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no
Stein Arild Skjetnemark
Mob: 928 44 685
stein-arild.skjetnemark@norsk-slakt.no

 

For kostnader vedrørende transport og omsetning av livdyr, se stopp og fraktsatser for livdyr.

Skjemaer for livdyromsetning:

Egenerklæring helseattest

Stambok individ

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt