Betingelser ved levering av livkalv

For spørsmål rundt omsetning av livdyr storfe, ta kontakt med Øyvind Skjemstad Mob: 952 29 515 eller Stein Arild Skjetnemark Mob: 928 44 685.
Opplysninger slakteriet trenger ved innmelding av livkyr og livkviger

Fødselsdato og brystmål / vekt
Rase og eventuell rasesammensetning
Avhornet eventuelt kollet

Dokumentasjon ved salg av livdyr
generelle-salgs-og-leveringsvilkar-livdyr-storfe-for-klf-slakterier

Basispris på livkalv gjeldende fom uke 34 (21.08.2023)

Ved levering av livkalv gjelder følgende priser:

Basispris Okse nrf Okse tungrase Okse lettrase
Grunnpris 120 kg 3960,00 5820,00 4620,00
Tillegg overvekt over 120 kg 22,00 39,00 37,00
Primakalv (alder opptil 35 uker) 450,00 950,00 700,00
Kjøttfetillegg 75–100% 0,00 1100,00 350,00
Kjøttfetillegg 50–75%  0,00 400,00 200,00
Basispris Kvige nrf Kvige tungrase Kvige lettrase
Grunnpris 120 kg 2580,00 3960,00 2700,00
Tillegg overvekt over 120 kg 21,00 31,00 27,00
Primakalv
450,00 750,00 500,00
Kjøttfetillegg 75–100% 0,00 1100,00 350,00
Kjøttfetillegg 50–75% 0,00 350,00 100,00
Tillegg og fradrag
Superkalv (Alder fra 11-26 uker) Tillegg for spesielt gode nrf okskalver 1.150,00
Superkalv (Alder fra 11-26 uker) Tillegg for spesielt gode nrf kukalver  700,00
Trekk for horn For alle livkalver med horn -1000,00
Trekk kalv melkerase Eksempelvis Holstein, Jersey mv. -700,00
Snyltebehandling Kompensasjon for snyltebehandling 200,00

Det er kun kalver etter reinrasa okser som oppnår kjøttfetillegg.
Ved krysning NRF/Kjøttfe må kalven være minst 75%kjøttfe, for og oppnå grunnpris tung/lettrase

Markedssituasjon for livkalv
Kukalver Overskudd
Okskalver Balanse
livkalv-vign
Kontakt ved spørsmål rundt omsetning av livkalv på Innherred og omegn:
Øyvind Skjemstad
Mob: 952 29 515
oyvind.skjemstad@norsk-slakt.no
Stein Arild Skjetnemark
Mob: 928 44 685
stein-arild.skjetnemark@norsk-slakt.no

 

For kostnader vedrørende transport og omsetning av livdyr, se stopp og fraktsatser for livdyr.

Skjemaer for livdyromsetning:

Egenerklæring helseattest

Stambok individ

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt