Betingelser ved levering av livkvige og ku

For spørsmål rundt omsetning av livdyr storfe, ta kontakt med Kenneth Bruheim Mob: 952 29 515 eller Stein Arild Skjetnemark Mob: 928 44 685.
Opplysninger slakteriet trenger ved innmelding av livkyr og livkviger

Individnummer og brystmål / vekt
Rase og eventuell rasesammensetning
Fødselsdato og eventuelle kalvinger hvis data ikke finnes i kukontroll eller storfekjøttkontroll
Om dyrene kommer fra båsfjøs eller løsdrift


Markedssituasjon for livkyr og livkviger:

Drektig Livkvige Balanse
Livku i produksjon Underskudd
Drektig Livku Balanse

Dokumentasjon ved salg av livdyr


Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen er en landsomfattende husdyrkontroll for storfe. Formålet er å skaffe informasjon om egen buskap, som grunnlag for styring, planlegging, avlsarbeid og kvalitetssikring. Slakteri og rådgivere registrer data som sendes inn til en sentral databank. Rapporter sendes tilbake til bruker etter eget ønske. Eventuelt kan Bondeversjonen, som er ett dataprogram, kjøpes. Her kan eieren selv legge inn opplysningene. Bondeversjonen koster kr 1000,- i innkjøp, og det påløper en årlig vedlikeholdskostnad på kr 300,-. Medlemskap i storfekjøttkontrollen koster kr 700,- pr år for bondeversjonsbruker. For manuell registrering er prisen kr 500,- pr år + kr 50,- pr årsku. Vår kontaktperson på storfekjøttkontrollen er Øyvind Skjemstad, som treffes på tlf 74 08 37 00.

livkvige-vign

Kontakt ved spørsmål rundt omsetning av livdyr storfe på Innherred og omegn:
Kenneth Bruheim
Mob: 952 29 515
kenneth.bruheim@norsk-slakt.no
Stein Arild Skjetnemark
Mob: 928 44 685
stein-arild.skjetnemark@norsk-slakt.no

For kostnader vedrørende transport og omsetning av livdyr, se stopp og fraktsatser for livdyr.

Skjemaer for livdyromsetning:

Egenerklæring helseattest

Stambok individ

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt