1932

Etablering av firmaet
Johannes Bentzen etablerer slaktefirmaet Johs. Bentzen i leide lokaler i Levanger sentrum.
austadlia_jonas_pedersen_bakvenstre

1938

Inderøy Slakteri AS
Jonas Pedersen etablerer Inderøy Slakteri AS, i leide lokaler på Austadlia, Røra. Her ble det satset på både slakting, nedskjæring og videreforedling, blant annet det berømte Inderøysoddet.

1939

Norges første mobile slakteri
Johannes Bentzen starter Norges første mobile slakteri for rein.
johs_bentzen_mobilreinslakt1-1024x738
johs_bentzen1-207x300

1952

Bygger anlegget for slakting
Johannes Bentzen bygger anlegget for slakting i Kirkgegata ved Levangerelva.

1958

Bygger nytt på Musøra
Jonas Pedersen og svigersønnen Ivar Gausen bygger nytt slakteri/foredlingsanlegg på Musøra, på Straumen. Ivar Gausen overtar etter hvert som daglig leder og eier.
1958-sodd-300x249
harald_sr_og_arne_bentzen1-248x300

1969

Nye kvalitetskrav
Johannes Bentzen overdrar virksomheten til sine sønner Harald Bentzen senior og Arne Bentzen, som bygger ut anlegget for å takle økt produksjon samt nye kvalitetskrav. Anlegget er senere modernisert og påbygget i 1985, 1990 og 1994.

1984

Levanger Slakteri AS etableres
Levanger Slakteri AS etableres med aksjonærene Harald Bentzen senior og Arne Bentzen.
levanger_slakteri_bygg_ca1985_c1-1024x629
verdal_topp

1989

Kjøper nedlagt slakteri
Inderøy Slakteri AS kjøper slakterisamvirkets nedlagte slakteri for gris i Verdal.

1994

Etablering av Midt-Norge Slakteri AS
Inderøy Slakteri AS og Levanger Slakteri AS etablerer i fellesskap slakteriselskapet Midt-Norge Slakteri AS, med 50 % eierandel hver. Det slaktes storfe på Levanger, gris i Verdal og småfe i Inderøy. Driften ledes av 3. og 4. generasjons medlemmer fra familiene Gausen og Bentzen, med hovedkontor i Levanger.
logo_is

1994

Produksjon av sodd
Inderøy Slakteri AS kjøper det gamle meieriet på Straumen, og etablerer produksjon av sodd og videreforedling av spekemat og andre kjøttprodukter. Ivar Gausen overdrar Inderøy Slakteri AS til sønnene, Jan Egil, Roger, Ståle og Håvard Gausen.

1996

Medeier i Trondheim Slakthus AS
Midt-Norge Slakteri AS går inn som medeier i Trondheim Slakthus AS, som driver slakting, skjæring og videreforedling i Fossegrenda.
trondheim_topp

1997

Paraplyorganisasjon Norsk-Slakt Gruppen AS registreres som en paraplyorganisasjon for samarbeid på leveranser av biprodukter og huder mellom flere private aktører i Midt-Norge. Eierne er Midt-Norge slakteri AS og Norsk Kjøttindustri AS.

1999

Ny drift og nedleggelse
Midt-Norge Slakteri AS overtar driften av slakting i Fossegrenda, og slakter nå gris på Verdal, storfe på Levanger og storfe/småfe i Trondheim, hvorpå slaktelinja for småfe i Inderøy legges ned.

2000

Ny etablering
Midt-Norge Slakteri Holding AS etableres, eiendommene i Verdal og Levanger blir eiendelen. Eiere er Levanger Slakteri AS og Inderøy Slakteri AS med 50 prosent hver. Midt-Norge Slakteri AS blir et rent driftsselskap. Midt-Norge Slakteri AS går ut som aksjonær i Trondheim Slaktehus AS, men etablerer en leieavtale for å videreføre slakting i anlegget i Fossegrenda.

2001

Spesialisering
Midt-Norge Slakteri Holding AS og Norsk Slakt-Gruppen AS kjøper aksjemajoriteten i Oppdal Slakteri AS, og driften legges inn under Midt-Norge Slakteri AS. Det slaktes småfe og storfe i starten, og det driftes skjæring av småfe, storfe og rein. Etter hvert etableres anlegget som Midt-Norge Slakteri AS foretrukne spesialiserte anlegg for slakting og skjæring av småfe.
oppdal_topp

2005

Strengere kvalitetskrav
Med bakgrunn i strengere kvalitetskrav avvikles slaktingen i Trondheim, og det videreføres spesialisert slakting av storfe i Levanger, småfe i Oppdal og gris på anlegget i Verdal.

2008

Samarbeid med Grilstad AS
Grilstad og Midt-Norge Slakteri AS samarbeider om drift på Oppdal. Grilstad AS tar ansvaret for driften av Oppdalsanlegget, og sender selv avregning til småfeprodusentene.
Logo_Grilstad

2010

Kjøper alle aksjer
Grilstad AS kjøper alle aksjer i driftsselskapet Midt-Norge Slakteri AS. Samarbeid på slakting etableres med Nortura DA, noe som medfører at driften på Midt-Norge Slakteri Holding AS anlegg på Verdal opphører. Midt-Norge Slakteri AS leier slaktekapasitet for gris på Nortura Steinkjer og for småfe og storfe på Nortura Sveberg. Samtidig etableres et samarbeid på nødslakt hvor Nortura DA leier slaktekapasitet på Levanger. Ledelsen og hovedkontoret i Midt-Norge Slakteri AS beholdes på Levanger, sammen med egne biler og sjåfører.

2012

Fatland AS kjøper aksjer
Grilstad AS selger 9,9 % av aksjene i Midt-Norge Slakteri AS til Fatland AS. Grilstad og Fatland etablerer i fellesskap skjærebedriften FG Kjøttsenter i Oslo, som blir avtager for alt av gris fra Midt-Norge Slakteri AS. FG Kjøttsenter blir med dette Norges største skjærebedrift for gris.
fatland
grilstad_aasen_aA

2013

Avtale med Grilstad avdeling Åsen
Midt-Norge Slakteri AS inngår en avtale med Grilstad avdeling Åsen om leveranser av alt av storfe. Anlegget på Åsen skjærer storfe, og er store på produksjon av blant annet hamburgere, i tillegg til pakking og distribusjon av biff.

2014

Smaken av Trøndelag
Med bakgrunn i meget god slaktehygiene, etablerer Midt-Norge Slakteri AS og Grilstad avdeling Åsen prosjektet «Smaken av Trøndelag». Her plukkes det ut de beste biffene og filetene fra storfe levert av lokale aktører som tilfredsstiller kravene til Kvalitetssystem i Landbruket (KSL). Det opprettes også en leveranseavtale på alt av småfeslakt til Oppdal Spekemat AS.
Smaken_Grilstad-300x300
25arsjubileum-3

2019

Midt-Norge Slakteri AS feirer at det er 25 år siden etableringen av selskapet. Målet ved etableringen var å etablere ett større og mer solid privat alternativ på slakterisiden i Midt-Norge, noe vi føler vi har lyktes godt med. Når vi ser tilbake på endringene igjennom de 25 årene vi har driftet, så har slaktemengden økt fra 4.365 tonn til 8.292 tonn, samt omsetningen økt fra 157 til 430 millioner kroner.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt