Betingelser for smågris

For spørsmål vedrørende smågris, ta kontakt med erik.bentzen@norsk-slakt.no.
Tlf: 74 08 37 00, Mob: 91 56 59 91   
Gjeldende noteringspriser for smågris Pris basert på en grunnvekt på 25 kg
Noteringspris smågris fra 01.01.2024 Kr. 1050,00 pr. gris
 Trekk for ikke helsegris Kr. -90,00 pr. gris
 Trekk for standardgris/manglende veterinærattest Kr. -120,00 pr. gris
Overvekt over 25-35 kg * Kr. 15,00 pr. kg
Undervekt mellom 20–25 kg Kr. -15,00 pr. kg
Undervekt under 20 kg Kr. -90,00 pr. stk + Kr. -30,00 pr. kg
SPF smågris **  Kr. 45,00 pr. stk
Norhamtillegg selger Kr. 7,50 pr. stk
Duroc + tillegg selger og kjøper Kr. 15,00 pr. stk 
 Ekstrabonus til selger Kr. 50,00 pr. stk
* Det betales overvekt inntil 35 kg
** Kjøper belastes kr 35,- for SPF smågris
 
Frakt Omkostninger
Smågris Kr. 15,00 selger og kr. 25,00 kjøper Kr. 0,00
Frakt og omkostninger
MNS avregner og fakturerer smågris gratis.
Der MNS transporterer smågrisen regnes det ett trekk på selger på kr 15,- og et tillegg på kjøper på kr 25,-.
For besetninger med avtale om direktelevering kan avtalepartene selv bestemme prisen for frakt seg imellom, alt etter hvem som transporterer smågrisen. Vi kan hjelpe til med utforming av avtalen. Transport kan leies på timepris + kostnad for vasking.

Standard, trekk og tillegg per gris
- Brokk: kr - 240,-
- Halesår: kr - 240,-
- Byller: kr - 240,-
- Kort hale/grodd halesår: kr - 240,-
Puljetillegg smågris Antall Tillegg pr. stk
1–24 Kr. 25,00
25–49 Kr. 35,00
50–74 Kr. 45,00
75–99 Kr. 55,00
100–124 Kr. 75,00
125–149 Kr. 85,00
150–174 Kr. 95,00
175–199 Kr. 100,00
200+ Kr. 110,00

Puljetilleggene viderefaktureres kjøper.

Det gis ett innmeldingstillegg per smågris på kr 20,-. Krav til innmelding ved avvenning og rett antall (+/- 10%). Ved avvik faller tillegget bort tilsvarende avviket.

smagris-vign
For spørsmål vedrørende smågris:
Erik Bentzen
Tlf: 74 08 37 00
Mob: 91 56 59 91

erik.bentzen@norsk-slakt.no

Markedsavtale for smågris
MNS tilbyr en kvantumsbasert Markedsavtale for leveranser av smågris. Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt