Stopp- og fraktsatser

Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.
Slakt Stoppsats Frakt Omkostninger
Smågris Kr. 150,00 Kr. 25,00 pr stk Kr. 0,00
Livkalv Kr. 150,00 Kr. 200,00 pr stk: Kr. 150,00 pr stk i omkostninger
Naboleveranse Kr. 0,00 Kr. 0,00 pr stk Kr. 50,00 pr stk i omkostninger
Livkvige Kr. 150,00 Kr. 800,00 pr stk Kr. 500,00 pr stk i omkostninger
Avlsokser Kr. 150,00 Kr. 900,00 pr stk Kr. 600,00 pr stk i omkostninger
Livpurke bedekt Kr. 150,00 Kr. 360,00 pr stk Kr. 110,00 pr stk i omkostninger
Livpurke ubedekt Kr. 150,00 Kr. 310,00 pr stk Kr. 80,00 pr stk i omkostninger
Småpurker Kr. 150,00 Kr. 130,00 pr stk Kr. 40,00 pr stk i omkostninger
Avlsråner Kr. 150,00 Kr. 290,00 pr stk Kr. 110,00 pr stk i omkostninger

Frakt smågris; selger belastes kr 15,- mens kjøper belastes med kr 25,-.

Samlasting

Ved samlasting av dyr fra 2 eller flere leverandører beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr. Dette kan bety et betydelig ekstra bidrag, men det forutsetter at dyrene hentes på samme plass.

Leieslakting

Produsenten må melde fra hvor mange dyr som skal i retur, og hvor de skal hentes ut ved innmelding. Det belastes et gebyr på kr 500,- for returslakt som ikke blir innmeldt korrekt. Produsenten er selv ansvarlig for korrekt merking av returslakt. For storfe/småfe merkes returslakt med egne øremerker som kan oppdrives på slakteriet eller bestilles direkte fra OSid. Det er også egne returmerker for retur-skinn. Er det mer en 4 gris i retur, må disse sendes til en mottaker for nedskjæring som kan ta imot slakt hengende. Grisen må merkes med egen klubbe. For produsenter som kun skal levere returgris kan klubbe/sverte/stempelpute bestilles på slakteriet til k 500,- + mva. Porto på kr 175,- tilkommer hvis klubbe må sendes per post.

For alle dyreslag må det følge med returskjema.
Returskjema gris:                    http://norskslakt.no/media/norskslakt/pdf/returskjema-gris.pdf
Returskjema storfe/småfe:    http://norskslakt.no/media/norskslakt/pdf/retur-smaafe-2.pdf   

MNS er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap som produsenten måtte få på grunn av hendelser på slakteriet, og som fører til at returslaktet ikke kan brukes som forutsatt. i slike tilfeller vil produsenten få vanlig slakteoppgjør.

Pris leieslakt Per stk
Gris Kr. 700,00
Purke Kr. 900,00
Kalv Kr. 1.500,00
Storfe Kr. 2.500,00
Småfe Kr. 400,00

 

 
 

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

 
 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt