Stopp- og fraktsatser

Ta kontakt med oss på slakteriet for nærmere informasjon om hva ordningen vil gi deg som produsent.
Slakt Stoppsats Frakt Omkostninger
Smågris Kr. 150,00 Kr. 25,00 pr stk Kr. 5,00 avtale/nabo
Livkalv Kr. 150,00 Kr. 180,00 pr stk: Kr. 150,00 pr stk i omkostninger
Naboleveranse Kr. 0,00 Kr. 0,00 pr stk Kr. 50,00 pr stk i omkostninger
Livkvige Kr. 150,00 Kr. 500,00 pr stk Kr. 500,00 pr stk i omkostninger
Avlsokser Kr. 150,00 Kr. 1000,00 pr stk Kr. 600,00 pr stk i omkostninger
Livpurke bedekt Kr. 150,00 Kr. 290,00 pr stk Kr. 110,00 pr stk i omkostninger
Livpurke ubedekt Kr. 150,00 Kr. 230,00 pr stk Kr. 80,00 pr stk i omkostninger
Småpurker Kr. 150,00 Kr. 100,00 pr stk Kr. 40,00 pr stk i omkostninger
Avlsråner Kr. 150,00 Kr. 290,00 pr stk Kr. 110,00 pr stk i omkostninger

Omkostninger trekkes både av kjøper og selger, bortsett fra spotgris hvor selger belastes kr 15,- mens kjøper belastes med kr 5,-.
Smågrisprodusent som leverer over 300 smågris per lass, betaler redusert fraktsats på kr 7,50.

Ved henting av gris på søn- og helligdag gies det et tillegg på kr.10,00 pr. gris.

Samlasting

Ved samlasting av dyr fra 2 eller flere leverandører beregnes puljetilleggene for totalt antall dyr. Dette kan bety et betydelig ekstra bidrag, men det forutsetter at dyrene hentes på samme plass.

Pris leieslakt Per stk
Gris Kr. 700,00
Purke Kr. 900,00
Kalv Kr. 1.500,00
Storfe Kr. 2.500,00
Småfe Kr. 400,00

 

 
 

Vi tilbyr konkurransedyktige priser og gir god service.

 
 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt