Andelen norske råvarer hos Grilstad

Viste du at andelen norske kjøttråvarer i Grilstads sine produkter i det siste årene har ligge på ca 96 %. Bakgrunnen for at volumet ikke er på 100 %, er mangelen på norske råvarer. Dette er en av årsakene til at Grilstad ønsker at Midt-Norge Slakteri skal forsøke å skaffe til veie mer slakt for å nå målsetningen om å øke andelen norske råvarer enda mer.

Publisert av Erik Bentzen

semitralle_grilstad
Andelen av det våre produsenter leverer til Midt-Norge Slakteri utgjør ca 50 % av det totale råvarebehovet til Grilstad. I tillegg kjøper Grilstad inn betydelig med råvarer fra Nortura, Fatland, Prima Jæren og andre norske slakterier og skjærebedrifter.

Når det er mangel på norske råvarer, så prioriteres import fra Sverige, som har samme kvalitet på linje med Norge, samt noen tonn med storfe fra Tyskland. Totalt har denne importen for Grilstad utgjort ca 4 % av råvarebehovet de siste årene.

Totalt forventes det at Grilstad i 2021 vil bruke kjøttråvarer tilsvarende ca 15.000 tonn slakt.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt