Landbrukets dataflyt

Nå har Midt-Norge Slakteri tatt i bruk løsningen "Landbrukets Dataflyt" for å sende avregninger og slaktedata. Data fra 1. januar 2020 er sendt på denne måten slik at vi får et helt driftsår på ny løsning.

Publisert av Erik Bentzen

dataflyt
Dataflyt er en standardisert elektronisk løsning som transporterer avregninger, faktura, årsrapporter og standardiserte rapporter ferdig kontert på en standardisert måte inn i ditt regnskap. På den måten dannes grunnlag for bedret beslutningsstøtte, benchmarking og statistikk. I tillegg blir det bedre data til landbruksforskning.

Arbeidet med å få til en felles raporteringsvei for slaktedata startet for 25 år siden. Nå er det lagt ned mye jobb for å kunne sende komplette avregninger gjennom løsningen Landbrukets Dataflyt, som etterhvert vil bli benyttet av mange aktører du som produsent har samarbeid med. De fleste regnskapskontorer i Norge vil dra god nytte av at data nå kan konteres automatisk.

Vi håper at dette vil være ett bidrag for å forenkle hverdagen til våre produsenter også. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer til ordningen.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt