Slakting av gris før jul og nyttår 2023

Pris- og vektnedgang på gris fram mot jul er viktig og riktig for å få mest mulig ribbe og julemat til forbrukerne, til rett tid og med best mulig kvalitet. Slakting av gris før jul er et viktig samarbeid mellom Midt-Norge Slakteri (MNS) og dere produsenter. Ekstra slakting før jul er viktig for et godt julesalg til våre kunder.

Publisert av Erik Bentzen

gris-04
Opplegget for julenedtrapping skjer i to etapper i år, men merk at det blir endringer fra starten av 2024. 1. januar 2024 blir topp- vekt og pris satt til 87,0 kg og vekt-tillegget blir gitt for intervallet 77,1-93,0 kg slaktevekt samtidig som det øker til kr 1,20 per kg .

For produksjonsøkonomien er det viktig å tilpasse slaktingen til pris- og vektløypen for å få et best mulig økonomisk resultat av slaktinga før jul. Pris- og vektløypen og justert vektgrense for vekt-tillegget, er tilpasset slakting, levering og salg fram til jul.

Forutsetningene vi har brukt er slaktevekt tilsvarende 68 % av levendevekt. Per uke kan en regne ca 5,5 kg økning i slaktevekt og det tilsvarer litt over 8 kg levendevekt.

I år (2023) legger vi opp til følgende prognose for pris- og vektnedtrapping før jul og nyttår:

Uke 48, fra 27. november

Ingen planlagte prisendringer denne uken, men ta høyde for endringene som kommer i uke 49.

Prisnedtrappingen starter på gris over 87 kg slaktevekt og vekt-tillegget stopper på 93 kg slaktevekt i uke 49. Derfor bør all gris som kan passere 90 kg slaktevekt i uke 49 slaktes nå i uke 48. 90 kg slaktevekt tilsvarer ca 130 kg levendevekt.

Utslaktingsstraegi: Slakt all gris fra ca 121 kg levendevekt.

Uke 49, fra 4. desember

Prisendringer i forhold til vekt:
  • 87,1-90 kg ned 0,60 kr pr kg
  • 90,1-93 kg ned 1,20 kr pr kg
  • 93,1-97 kg ned 1,60 kr pr kg
  • 97,1-100 kg ned 1,20 kr pr kg
  • 100,1-105 kg ned 1,30 kr pr kg
Øvre vektgrense for optimaliseringstillegget er 93,0 kg.

Utslaktingsstrategi: Slakt all gris fra ca 113 kg levendevekt.

Uke 50, fra 11. desember

Dette blir den siste store slakteuka før julehandelen.

Utslaktingsstrategi: Slakt all gris fra ca 107 kg levendevekt.

Uke51, fra 18. desember

Prisendringer:
  • 83,1-85 kg ned 0,60 kr pr kg
  • 85,1-87 kg ned 0,80 kr pr kg
  • 87,1-90 kg ned 0,40 kr pr kg
  • 90,1-93 kg ned 0,80 kr pr kg
  • 93,1-95 kg ned 0,40 kr pr kg
Øvre vektgrense for vekt-tillegget er 85,0 kg

Uke 52 fra 26. desember

Ingen planlagte prisendringer dvs. samme priser og slaktestrategi i romjula som i uke 51.

Viktig informasjon om slaktetider i jula.

Siste slaktedag før jul til MNS er 21. desember. Vi slakter gris to dager mellom jul og nyttår.

Noteringsprisen endres i juleslaktingen 2023 slik (prognosetabell):
Uke Vektgruppe 83,1-85 85,1-87 87,1-90 90,1-93 93,1-95 95,1-97 97,1-100 100,1-105
 49 04. des     -0,60 -1,20 -1,60 -1,60 -1,20 -1,30
 51 18. des -0,60 -0,80 -0,40 -0,80 -0,40      
  Total endring -0,60 -0,80 -1,00 -2,00 -2,00 -1,60 -1,20 -1,30

Vekt-tillegget i MNS endres i takt med juleslaktingen 2023, og blir i 2024 kr 1,10 for gris i vektgruppe mellom 77,1 og 93,0 kg.

Uke Vektgruppe 73,1-75 75,1-77 77,1-79 79,1-81 81,1-83 83,1-85 85,1-87 87,1-90 90,1-93 93,1-95
  Før endring     1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
 49 4. des   1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10  
 51 18. des 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10        
 52 25. des 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10        
  2024

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20  


Markedet, topp-pris og kjøttprosent

Fra nyttår må vi produsere litt lettere gris, slik at fryselageret kan reduseres. I prognosen som kom denne uka forutsettes det at vi reduserer produksjonen i 2024.

Gjennomsnittsvekten på grisen vi slakter i MNS er noe lavere enn de andre slakteriene i 2023. Vi forventer at de endringene som er foreslått her er riktig for å komme ned på en slaktevekt på ca 80 kg fra nyttår.

Øverste vekt for topp- vekt og pris blir 87,0 kg slaktevekt fra starten av 2024.

Prisfall i forhold til vekgrupper (prognosetabell):
Vektintervall  Prisreduksjon, kr/kg
 87,1-90 0,80
 90,1-93 2,00
 93,1-95 2,00
 95,1-97 1,60
 97,1-100 1,20
 100,1-105 1,30

Fra 1. januar økes trekket for lavere kjøttprosent prognosetabell):
Kjøtt% 59 58 57 56 55 54 53 52 51
 Prisreduksjon -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10

Rett fôring og rett forhold mellom tilvekst og kjøttprosent vil lønne seg. Kontakt fôrleverandør for optimalisering av både fôrtype og fôrkurve dersom kjøttprosenten i besetningen er for lav.

Dersom du har spørsmål omkring dette, eller lurer på hva som er rett utslaktingsstrategi for deg, snakk med oss i MNS for å få råd.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt