Dokumentasjon ved salg av livdyr

God dokumentasjon ved kjøp og salg av livdyr er viktig for å redusere risikoen for omsetning av smittebærende dyr.

Publisert av Lidvard Schiefloe

snapchat-1088876564

Følgende dokumentasjon kreves ved omsetning av livdyr.

For omsetning av drektige kviger, kyr og avlsokser krever vi veterinærattest.

Fôringsdyr kukalv/oksekalv skal ha egenerklæring for helse.

Disse skjemaene skal være utfylt i forkant av at dyrebilen kommer, sjåfør skal fylle inn vekt på individet.
Livdyrattest fra veterinær er kun gyldig i 7 dager.

Medlemmer i kukontrollen kan gå inn på medlem.tine.no og finne automatisk utfylt buskapsattest. Denne skrives ut og bekreftes av selger. Individ stambok skrives også ut og egenerklæring fylles ut av selger eller veterinærattest fylles ut av veterinær. Medlemmer av storfekjøttkontrollen finner tilsvarende attest ved å gå inn på storfe.animalia.no


Produsenter som ikke er medlem i en kontroll kan gå inn på hjemmesiden vår og finne egne skjema for egenerklæring og individ stambok.

Eller følg linkene under her:

Egenerklæring helseattest

individ stambokSelger, kjøper , veterinær og livdyrformidler skal ha en kopi. Livdyrattesten er foreløpig ikke helelektronisk og må skrives ut/kopieres i ønsket antall.

Veterinærattest kreves ved omsetning av avlsdyr. I veterinærattesten bekrefter veterinær at opplysningene i attesten er korrekte. Veterinær skal fylle ut attesten etter beste evne og opplyse om evt viktige undersøkelser som ikke er utført og hvorfor. Dyr som kan føre med seg smitte, skal ikke omsettes. Veterinær skal vurdere buskapattest og sammenholde den med den kliniske undersøkelsen.

Det er selgers ansvar å ikke selge dyr som han/hun vurderer som ikke egnet eller burde ha kjent til at ikke er egnet for salg på bakgrunn av risiko for spredning av smittsomme sykdommer eller individets tilstand (klauvproblemer, uegnethet for avl osv). Dokumentasjon gir også økt trygghet for kjøper.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt