E-læringskurs i dyrevelferd for svineprodusenter

I morgen klokka 12 lanseres Animalias e-læringskurs om dyrevelferd på gris. Dette kurset er en del av dyrevelferdsprogrammet på gris og er obligatorisk for alle bønder og røktere som steller gris.

Publisert av Erik Bentzen

dyrevelferdsprogram_svin
For å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet, skal kurset være fullført i løpet av 2019.

Som en del av dyrevelferdsprogrammet for svin, har Animalia i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

Kursets innhold har fokus på praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris. Du får en innføring i hvordan jobbe med observasjon av dyra, opplæring i grisens normale atferd, hvordan følge opp sjuke og skadde dyr, og eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning.

Læringsdesignet er lagt opp med tegnede figurer og animasjoner for god og forenklet fremstilling av læringsinnholdet.

Introduksjonspris frem til 1.1.20

  • Kr. 500,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)

  • Kr. 250,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

Ordinær pris etter 1.1.20

  • Kr. 800,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)

  • Kr. 400,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

Pakkepris til skoleklasser eller større grupper – ta kontakt med Animalia.

Her er lenken til selve kurset; https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/e-laringskurs-om-dyrevelferd-for-gris/

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt