Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Når skal det sendes med egenerklæringskjema med dyr som er innmeldt til slakt?

Publisert av Lidvard Schiefloe

egenerklaringskjema-

Produsenten sitt ansvar:
Det er produsenten som har ansvaret for at dyra han leverer er friske og egnet til slakt. Og at informasjon om dyrene er korrekt. 


Hvis det krysses av "Nei" på spørsmål 1 på kjøreseddelen: "Er merket og registrert ihht. Off. forskrifter, friske og egnet til slakt, er transportdyktige og ingen off. restriksjoner

 • Det vil si storfe med mangelfull merking, der øremerker er medsendte, storfe med KUN ett øremerke, storfe med "hvite" øremerker. Storfe med øremerker hvor prod. nr. og/ eller individ nr. er påskrevet for hånd. Det skal også noteres på egenerklæringskjemaet hvordan dyret ser ut og med spesielle kjennetegn.

Hvis det krysses av "nei" på spørsmål: "Medisinbruk, tilbakeholdelsesfrist utløpt for mindre enn 7 dager siden"

 • Her kan det sendes med "rød lappen" eller ALL relevant informasjon fylles ut på egenerklæringskjemaet. Det vil si at alle punkter skal fylles ut.

Hvis det krysses av "nei" på spørsmål 3: "Egen behandling av parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt"

 • Her skal du også bruke egenerklæring.

Endringer på individ fra innmelding:

 • Ved endringer av dyr til slakt i forhold til innmeldte må det sendes med egenerklæringskjema. Denne skal inneholde årsak til hvorfor dyret er byttet ut, samt at sjåføren må melde til slakteriet om endringen for å sikre at matkjedeinformasjonen blir sjekket.

Storfe med mangelfull merking

 • I følge merkeforskriften skal dyrene ha merking i begge ørene. Er det slik at dyret ikke lar seg gjøre å merke på nytt, eller av andre årsaker kun har ett merke når dyret skal sendes til slakt skal det noteres utseende på dyret på egenerklæringskjemaet. Det bør også taes ett bilde av dyret. Det samme gjelder også hvis sjåfør/Produsent oppdager ett dyr med kun ett øremerke under opplasting. 

Ander årsaker

 • Om det er dyr som på noen måte trenger tilrettelagt transport, eller har spesielle behov skal egenerklæringskjema brukes.
 • Om det er tilleggsinformasjon fra produsent til mottakende slakteri vedrørende dyr til slakt skal egenerklæringskjemaet brukes.

Skjema kan du laste ned eller printe ut fra her: Egenerklæringskjema


Dyr som er syke eller har fysiologiske skavanker eller gjennomgår en patologisk prosess, skal ikke anses for å være skikket til transport. Særlig:
 • Dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp
 • Dyr som har et alvorlig åpent sår eller prolaps
 • Drektige dyr som er minst 90% inn i drektighetsperioden, eller har født i løpet av foregående uke
 • Nyføde pattedyr med navle som ikke er leget enda
 • Svin på under tre uker, lam på under en uke, kalver på under ti dager. Med mindre de skal transporteres over an avstand på under 100km.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt