Endret pris på smågris

Balansen i svinemarkedet gir gode forutsetninger for uttak av målpris, noe som igjen gjør at også smågrisprisen kan justeres opp.

Publisert av Erik Bentzen

gris-04
Mandag 18. mai øker smågrisprisen med kr 30,- og ny salgspris ved 25 kg blir da kr 800,-.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt