Er dyreholdet ditt registrert korrekt?

Det er et krav i regelverket at alt husdyrhold av storfe, småfe og svin skal være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder uansett antall dyr på produksjonsenheten.

Publisert av Lidvard Schiefloe

frilandsgris
Det vil si at er du registrert med storfe som husdyrhold og anskaffer en gris, må også grisen meldes inn som dyrehold. 

Registrering av dyreholdet gjøres gjennom:

LINK: Altinn - Mattilsynets skjematjenester for Husdyrregisteret

Formålet med registreringen er at Mattilsynet skal ha en oversikt over husdyrholdet, f.eks ved beredskapsituasjoner der det er viktig å kunne lokalisere bestemte dyrearter for å hindre spredning av smittsomme dyresykdommer. 

Vi oppfordrer derfor alle våre produsenter til alltid å registrere alle dyrearter som man har og planlegger å slakte som et dyrehold hos Mattilsynet.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt