Forsinkelser

Den 1. oktober skiftet Nortura over til nytt it-system. Igangkjøringa av det nye systemet har ikke gått helt på skinner i forhold til det vi har vært vant med fra før av. Dette har ført til delvis store forsinkelser i både slakting og utsending av avregninger.

Publisert av Erik Bentzen

sveberg_6
1. oktober er kanskje ikke det mest heldige tidspunktet for å teste ut nytt it-system, men mye av effektiviseringsgevinstene ett nytt system er ment å gi - vil selvsagt ha god effekt på den travleste tida. Vi hadde mange møter med Nortura i forkant av overgangen, men har ikke klart å planlegge for alle utfordringene som kom med på lasset med det nye systemet.

For det første så har dette medført at slaktehastigheten i starten gikk ned, og vi har ikke kunne slakta like mye hver uke som vi ønsket. Vi beklager den utfordringen dette har skapt for våre produsenter. Slaktekapasiteten ser heldigvis ikke til å være noen utfordring nå lenger, så vi har tro på at dette ble et engangstilfelle.

Det andre problemet som ser ut til å henge ved noe lenger, er oversendingen av slaktedata. Dette var ment å gå automatisk på fil til oss som tidligere, men det er fremdeles ikke helt på plass. Dette har medført til dels store utsettelser av både utstedelse av avregning, samt utbetaling av oppgjør. I enkelte tilfeller har vi vært nødt til å taste inn alle slaktedata manuelt i våre systemer for å framskynde prosessen noe. Vi har full forståelse på at våre produsenter ikke er fornøyde med situasjonen, men vi kan garantere at saken har høyeste prioritet for både oss og Nortura.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil etterlyse slaktedata, så skal vi forsøke å framskynde prosessen med avregning så langt det lar seg gjøre. Ellers håper vi at de siste brikkene faller på plass snart, slik at vi kan yte den samme gode servicen til våre produsenter på samme måte som før 1. oktober 2018.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt