Fôrsituasjonen i Midt-Norge og ellers i Norge

Grunnet tørken i Norge og utsikter til vanskelig fôrsituasjon i vinter har vi sett en økt slakting av storfe. Situasjonen er kritisk mange steder¨, vi i MIdt-Norge Slakteri forsøker å avhjelpe situasjonen så godt vi kan. Derfor trenger vi tilbakemeldinger fra dere slik at vi kan bidra til å stabilisere å sikre fremtidig drift hos våre produsenter.

Publisert av Øyvind Nesjan

torke

Det har vært og er tørke i store deler av landet, dette har ført til utfordringer i forhold til tilgangen på grovfôr i landet. Også i deler av Midt-Norge har dette vært en stor utfordring.

Hvordan kan vi møte de utfordringene som kommer i år, og redusere effekten i påfølgende år.

Livdyr:
*  Bevaring av ungokser/oksekalver.
*  Bevaring av kviger/kvigkalver.
*  Bevaring av drektige kyr/kviger.

De som driver med oppfôriong av kalv og har fôr og plass kan kjøpe inn litt ekstra kalv. De som har plass, men mangler fôr kan ta kontakt slik at de kan få tilgang på alternativt grovfôr. Enkelte har kanskje fjøs som ikke egner seg til oppfôring av okser, disse kan kanskje brukes til kviger. Man kan utrangere eldre kyr litt før planen og kjøpe inn kalvingsklare kviger. Kvigkalver kan omplasserer til andre fjøs slik at man får plass til å sette på litt flere bedekningsklare kviger til neste sesong.

Fôr:
* Hvem har fôr? Kan selge fôr/kjøpe kalv?
*  Hvem trenger fôr?
*  Prioritering av fôr og alternative fôrkilder. 
*  Halm fra våre produsenter.

Har man fôr, men mangler fjøs så kan man selge fôr, vi kan bidra med å formidle kontakt. Har man fôr og man kan leie fjøs så ta kontakt for å formidlet livkalv.

Situasjonen i Norge er dramatisk, det slaktes ut mange livdyr på grunn av fôrmangel, og vi vil se en nedgang i tilgangen på livdyr og oksekalv i tiden fremover, om vi ikke sammen gjør grep. Vår jobb går ut på å sikre våre produsenter og også sikre at vi har livdyr nok til å kunne supplere de produsentene som neste år trenger dyr for å gjenoppbygge sine besetninger. Vi må derfor forsøke å omsette så mye vi kan av kalver/kviger og drektige dyr for å sørge for videre produksjon.

Vi har mange grisebønder som driver med korn, og disse må pakke så mye halm i rundballer som mulig. Dette gir oss en mulighet til å kunne distribuere ammoniakkbehandlet halm til trengende  bønder.
Det finnes gode muligheter for å direkte ammoniakkbehandle halm om man har fullfôrblander.

Kraftfôrsituasjonen og mangel på såfrø kan gi følger for alle dyreslag, så her gjelder det å stå sammen å forsøke å hjelpe hverandre så godt som mulig.

 

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt