Full støtte til inntektsløft i landbruket

Midt-Norge Slakteri AS og Grilstad AS er glade for at diskusjonen om et inntektsløft i landbruket nå kommer på den politiske dagsorden. Vi har i dag gitt vår støtte til oppropet som sendes ut fra Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag. Det er avgjørende at både landbruket og matindustrien i Norge har en bærekraftig økonomi hvor vi kan investere for fremtiden, samt være en attraktiv arbeidsplass for fremtidige generasjoner. Midt-Norge Slakteri og Grilstad jobber hver dag for å bidra til at våre bønder skal få skikkelig betalt for varene sine, og vi har felles interesser med bøndene i å sikre en langsiktig og bærekraftig norsk verdikjede for mat.

Publisert av Ståle Gausen

stale-gausen-2016-2
Argumentene som fremmes, og målet med et inntektsløft slik Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har utformet det i sitt opprop av 5. august, gir vi full tilslutning til. Å få på plass en styrket økonomi i landbruket vil være svært viktig for mange deler av kjøttsektoren, men vi tror ikke økte markedsinntekter alene vil være tilstrekkelig for å nå målet.

Importvernet er en viktig bærebjelke for å sikre markedsinntekter til norsk landbruk, og vi støtter et sterkt importvern. Samtidig har Norge i perioder behov for import av kjøtt. Ribbe til jul, biff/filet til grillsesongen og import av helt slakt for å dekke forbigående knappheter. Og koronatiden har vist oss hvor fort et relativt stort behov kan dukke opp. Vi ønsker å bruke norske råvarer, men et styrket importvern må ikke vanskeliggjøre tilgang på råvarer når det er for lite norske varer.

For bonden er balanse i det norske råvaremarkedet avgjørende for å sikre god inntekt. Den konstante ubalansen i årene før koronaen viser at de verktøyene som i dag eksisterer ikke har vært gode nok. Kjøtt- og fjørfebranjsens Landsborbund (KLF) har derfor over lengre tid arbeidet for å videreutvikle verktøykassa for markeds- og produksjonsregulering for å bli billigere og bedre for bøndene. Vi mener det må gjøres nytenkning med større samhandling mellom markedsregulator og de øvrige aktørene i markedet. Et balansert marked er avgjørende for at bonden skal få en akseptabel pris for sine varer, og for å styrke bondens økonomi.

Løsningen for et bedre balansert marked ligger i retning av Norturas og KLFs felles initiativ fra 2016 med felles bransjeråd.

Vi gir med dette full støtte til et inntekstløft for landbruket i Norge.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt