Grilstad, Jæder, fire kommuner og lokale bønder bygger nytt slakteri i Gudbrandsdalen

Grilstad, Jæder, lokale bønder og fire kommuner investerer til sammen 300 millioner i å bygge og drive Gudbrandsdal Slakteri på Otta. Både slakting, skjæring og foredling av storfe og småfe skal foregå på det nye slakteriet. – Gudbrandsdal Slakteri skal bli Norges mest bærekraftige slakteri, sier Grilstad-sjef Jørgen Wiig. Han mener det skapes ny historie på Otta når byggingen av slakteriet starter neste år.

Publisert av Erik Bentzen

staale-og-jorgen

Jørgen Wiig, konsernsjef i Grilstad, og Ståle Gausen, konserndirektør i Grilstad AS

Lokale arbeidsplasser
Gudbrandsdal Slakteri skal bruke lokale ressurser og skape lokale arbeidsplasser. Gudbrandsdalen har en betydelig husdyrproduksjon som nå skal foredles lokalt.

Nå ser vi fram til å bygge et solid slakteri som i samarbeid med produsenter, samarbeidspartnere og kunder skal bidra til produksjon og foredling av gode norske råvarer, sier Wiig.

Ta vare på norsk landbruk
Grilstad og de andre eierne er opptatt av å ta vare på norsk landbruk. De håper at eierskap i det lokale slakteriet vil gi ekstra motivasjon til den nye generasjonen som vurderer om de skal overta familiegårdene.

Kvalitet og bærekraft
Ambisjonene for det nye slakteriet samsvarer med målene til Jæder og Grilstad. – Både Jæder og vi i Grilstad legger avgjørende vekt på kvalitet, gode norske råvarer og et bærekraftig landbruk. Alt dette er på plass med etableringen av Gudbrandsdal Slakteri, sier konserndirektør Ståle Gausen i Grilstad.

Engasjerte kommuner
Kommunene og mange bønder i Nord-Gudbrandsdal har jobbet med å få på plass et nytt slakteri på Otta helt siden Nortura for to år siden la ned sitt slakteri. Vertskommunen Sel stiller med tomt til det nye slakteriet og er aksjonær i eiendomsselskapet sammen med nabokommunene Vågå, Nord Fron og Lom. -Tett og godt samarbeid med kommunene har gjort det mulig for Jæder og Grilstad å gå inn som eiere i Gudbrandsdal Slakteri, her er en løsning hvor alle løfter prosjektet i fellesskap, sier Gausen.

Kompetanse
Grilstad og Jæder er solide selskaper med lang fartstid og mye kompetanse på slakting, skjæring og foredling. De to kjøttprodusentene, som har mye felles i verdigrunnlaget, går inn som langsiktige partnere i det nye slakteriet i Gudbrandsdalen. Jæder og vi i Grilstad vil komplettere hverandre, og begge vil vi bidra positivt til Gudbrandsdal Slakteri med varemerker og kompetanse på varemerker, mener Wiig.

terje

 Daglig leder på plass
Terje Wester er ansatt som daglig leder i det nye slakteriet. Han kommer fra stillingen som daglig leder i Fatland Jæren AS. Han vil tiltre 1. januar 20  22. – Vi er stolte og glade for at Terje Wester blir med og leder denne satsningen, det har vært avgjørende for oss, sier Wiig og Gausen.

Wester har tidligere jobbet 35 år i Fatland-konsernet, hvor han i 13 år har vært konsernsjef, og nestleder i konsernet i 10 år før det igjen. Det er en erfaren og dyktig leder som kommer inn. Terje Wester vil fortsette i styret i MNS.


Midt-Norge Slakteri vokser
Denne etableringen vil ikke påvirke driften som vi i dag har i Midt-Norge Slakteri (MNS). -MNS har hatt, og har fortsatt, en flott utvikling i volum og nærmer seg den magiske volumgrensen på 10.000 tonn. De siste årene har vist oss hvor viktig det er å ha samarbeid med solide bønder i Midt-Norge, som skaffer oss flotte råvarer til produksjonen av varer med merkene Grilstad, Stranda og TIND. Med bakgrunn i MNS sine gode vekst, sørger MNS nå for å dekke opp ca. 55 % – 60 % av våre råvarebehov, sier Wiig og Gausen. -Med satsningen i Gudbrandsdal styrkes fokuset på landbruk, råvarer og slakting, og MNS får en god samarbeidspartner fremover, sier Grilstad-lederne.      

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt