Grilstad strukturerer selskapet for fremtiden

Jørgen Wiig har meddelt styret i Grilstad Holding AS/Grilstad AS at han etter snart 6 år ønsker å fratre som konsernsjef. Styret har i samarbeid med ledergruppen i konsernet vurdert og besluttet at Grilstad sin organisering skal endres, blant annet for å styrke tilgang til kjøttråvarer og øke konkurransekraften på ferskvareområdet.

Publisert av Erik Bentzen

jorgen-terje-og-stale
Deler av konsernet blir derfor skilt ut i en egen enhet og dette omfatter bl.a. Midt-Norge Slakteri AS, avdelinger for skjæring av kjøtt, ferskvareproduksjon i Brumunddal og markedsorganisasjonen Foodservice. Merkevarer og Spekevarer på de 3 produksjonsanleggene Ranheim, Stranda og Östersund, samt ferdigmatvirksomhetene hos Matpartner i Melhus og Holmens i Stavanger blir videreført som enheter i Grilstad.

Det vil fremover være et svært tett samarbeid på flere områder mellom de to virksomhetene.

Terje Sørnes (44) er ansatt som ny konsernsjef i Grilstad Holding AS og Grilstad AS, og Ståle Gausen (60) er ansatt som visekonsernsjef og vil lede de virksomhetene som skilles ut på råvarer/ferskvarer i et nytt selskap. "Styret er stolt over å kunne rekruttere toppledere fra Grilstad sin egen ledergruppe", sier styreleder Asbjørn Reinkind.

Sørnes er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har vært ansatt i Grilstad i 18 år i ulike stillinger, hovedsakelig innen salg og marked. Han har de siste 7 årene jobbet som Salgsdirektør Dagligvare og vært en del av konsernledelsen. Gausen har hatt en rekke stillinger i den private kjøttbransjen i hele sitt yrkesaktive liv, de siste 16 årene i Grilstad. Ståle Gausen kommer fra stillingen som Direktør for Råvarer, Innkjøp og Næringspolitikk i Grilstad, og er for tiden mat- og drikkeindustriens representant i NHO's hovedstyre.

Styret vil takke Jørgen Wiig for jobben han har gjort med å bygge Grilstad til en bredere matvareleverandør. Spesielt var han sterkt medvirkende til Grilstads innpass i ferdigmatsektoren, med oppkjøp av Matpartner og Holmens.

Jørgen Wiig vil lede Grilstad ut juli, og ny organisering vil tre i kraft fra 1. august.

Kontaktpersoner:
Asbjørn Reinkind, styreleder         901 94 048 asbjorn@reinkind.com
Terje Sørnes, påtroppende konsernsjef 901 26 310 terje.sornes@grilstad.no
Ståle Gausen, påtroppende visekonsernsjef 926 10 449 stale.gausen@grilstad.no
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt