Helseattest Storfe

Ved omsetting av livdyr skal helseattest være med fra selger til kjøper

Publisert av Kenneth Bruheim

grilstad_mg_7158

Ved kjøp og salg av livdyr, skal egenerklæringsskjema følge med. Skjema skal være ferdig utfylt og i orden når dyrebilen er på gården. Det er viktig at skjema blir utfylt og blir sendt med til kjøper. Dette er pålagt på grunn av smittesporing, og sporing hvor livdyrene kommer fra. Detter er noe Mattilsynet har som fokusområde i 2023. Skjema for utfylling finner du på vår hjemmeside under livdyr, eller i storfekjøttkontrollen, der de er ferdigutfylte og heter helseattest buskap og helseattest individ.

Link til helseattest
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt