Helsegris og SPF

Vi har nye skilt til SPF besetninger og helt vanlige skilt, vi har også skilt til å henge opp i smittesluser, ved vasker. Dere kan hente disse skiltene hos oss i Levanger. Avvikene fra gårdsbesøkene våren 2018 var hovedsakelig loggføring og skilting. Skiltene får dere hos oss om dere ønsker.

Publisert av Øyvind Nesjan

spf-skilt1
Det er viktig å merke inngangen og smitteslusen med telefonnummer, det er viktig å ha kontroll på hvem som går inn og ut av fjøset. Alle andre porter og dører det er mulig å åpne fra utsiden bør merkes med adgang forbudt skilt, gjerne med navn eller nummer. Skilting har en oppdragene effekt på besøkende, og kan hjelpe oss og dere å begrense smitterisikoen. Det er også viktig å ha besøkslogg i fjøset, før smitteslusa der alle som skal inn i fjøset må skrive seg inn, dette gjelder både oss rådgivere og veterinærer og andre som er sjeldnere innom. Vi har helt enkle skilt på slakteriet for å merke innganger.


For ytterlige å begrense smitterisiko, snakk med veterinæren din, finn ut hvilket utstyr han trenger at du har i fjøset og skaff dette selv. Det samme gjelder medisiner, få resept og ta ut medisinene på apoteket. Det som gjelder er å fjerne alle potensielle smittekilder for å begrense de totale utgiftene til behandlinger og bedre økonomien og dyrevelferden.


Fjøslogg/avdelingslogg er også en ting som har gått igjen på avvikene, her er det ikke bare viktig å ha fjøslogg, men også å bruke loggen på en måte slik at man har gevinst av denne fjøsloggen i sitt daglige virke. Skriv opp behandlinger og ting dere vil følge opp, bruk loggen til å notere på gode og dårlige purker, noter avvik på fôringsanlegg osv. Deretter kan dere bruke loggen i forhold til å rette opp i avvik og dermed bedre dekningsbidrag, innsett for innsett. 
For de med mange behandlinger, vaksiner og lignende kan det være lurt å supplere fjøsloggen med en veterinærlogg eller behandlingslogg. Du han hente ut fjøslogg på Animalia sine sider, eller lage din egen logg på papir eller i en skrivebok. 

Merking av gris som er under behandling eller som har avvik er viktig, om grisen er ferdig behandlet så vil fjøsloggen være til hjelp for å kunne bevise at grisene har fått den påkrevde oppfølgingen. 
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt