Hva kreves av plass for dyrebilen

Vi opplever innimellom noen utfordringer med allèer og lignende når vi er ute for å hente livdyr og slakt. I den forbindelse ønsker vi å legge ut denne oversikten som viser ganske godt hvilken plass bilene våre trenger.

Publisert av Erik Bentzen

dyrebil_sas

Skjermbilde

Transport av dyr krever plass til dyrebilen. En vanlig dyrebil har en bredde på 2,5 meter og en lengde på 14 meter. Fri høyde som dyrebilen trenger er 4,5 meter. Med denne størrelsen kreves det god planlegging av veien til og fra fjøset. Planlegging av veier vil være ulikt fra gård til gård, men det er noen fellesmomenter:

1. Smitte; dyrebilen skal krysse færrest mulig andre transportveier som berører fjøset
2. Godt grunnarbeid, god drenering og bæreevne på veien
3. Lastepunktet skal være oversiktlig å rygge inntil
4. Veien til og fra fjøset skal være fri for trær og greiner som slår i bilen eller hindrer sikt
5. Grinder på lasterampe skal lett kunne tilsluttes lastelemmen på dyrebilen
6. Siden dyr reagerer på miljøendringer som vind og nedbør, bør lastepunktet plasseres mest mulig i ly

Vi har full forståelse for at det er vanskelig å gjøre veldig mye med eksisterende veier, men ber spesielt om at trær beskjæres slik at bilene ikke blir skadet. For dere som prosjekterer nybygg og nye veier, kan dette være en god pekepinn på hvilke krav som må til for at bilene skal kunne komme trygt fram til lasterampa.

Sjåførene våre påpeker at det stort sett er veldig greit å komme fram på de fleste plassene, og takker for all den gode hjelpa vi får i forbindelse med tilrettelegging av forholdene.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt