Ikke importer grovfôr fra Sverige

Den alvorlige svinesykdommen afrikansk svinepest er påvist på flere villsvin i Sverige. Mattilsynet anbefaler å ikke innføre grovfôr fra Sverige til Norge før smittesituasjonen er mer avklart. Sykdommen smitter ikke til mennesker, men er dødelig for svin.

Publisert av Erik Bentzen

gris-02

Dersom du allerede har innført grovfôr eller halm til strø fra Sverige, anbefaler vi at du lagrer fôret så lenge som mulig og i minimum tre måneder før du bruker dette til dyrene dine. Behandling av grovfôr med ensileringsmidler vil også være et tiltak for å redusere risikoen for smitte.

Dersom du har innført grovfôr for å bruke dette til andre dyrearter enn svin, kan du fôre andre dyrearter med dette dersom det kan skje på en slik måte at fôr og fôrrester ikke blir tilgjengelig for svin og villsvin. Du bør for eksempel ikke fôre hester ute i områder hvor det kan finnes villsvin uten at fôret på forhånd er lagret i tre måneder.

Lenke til nettsaken:

https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/afrikansk-svinepest/ikke-importer-grovfor-fra-sverige

Samlesiden til Mattilsynet om afrikansk svinepest er her: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/afrikansk-svinepest

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt