Informasjonsmøte Helsegris

Midt-Norge Slakteri avholdte ett informasjonsmøte og innføringskurs om Helsegris for slaktegrisbesetninger den 19 September. Møtet ble arrangert på Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Publisert av Lidvard Schiefloe

helsegris-informasjon

Animalia presenterte sin løsning med registrering på nett, samt at det ble gitt ut informasjon rundt bakgrunnen for tiltaket og kravet fra statsråden.

Foredragsholdere på møtet var:

* Ståle Gausen styreleder KLF og MNS innleder om bakgrunnen for tiltaket.
* Stine Gulliksen fra Animalia presenterer systemet, nødvendige tiltak i besetningen og status i fremdriften
* Karl Kristian Kongsted fra KLF gir en oppsummering av dyrevelferdsprosjektet fra i vår hos MNS sine svineprodusenter

Det ble som tidligere servert sodd fra Inderøy Slakteri etter møtet.

For de som ikke fikk med seg dette møtet, er det lagt ut i sin helhet på vår facebookside: https://www.facebook.com/MidtNorgeSlakteri/
Link direkte til videoen:
https://www.facebook.com/MidtNorgeSlakteri/videos/1971408873152088/

Animalia har lansert den ferdige løsningen 1 september i år. Svine produsenter kan logge seg inn samt bestille tid hos sin behandlende veterinær https://www.animalia.no/no/Dyr/svin/helsegris/. Registreringen tar inn i seg "KSL rapport 8 for gris", og er linket opp mot KSL/matmerk slik at man slipper dobbeltføring.

KLF/Nortura har etter press fra Mat- og Landbruksminister Dale, satt seg tøffe mål for fremdriften. Innen 15.september 2018 skal 30% av slaktegrisprodusentene være registrert inn i programmet, fra  01. november skal 50% være registrert inn i programmet og innen nyttår skal 100% av slaktegrisprodusentene være registrert inn i Helsegrisprogrammet. Fra 01.januar .2019 vil det bli et trekk på 50 øre/kg (på slaktegris) for de som ikke har godkjent Helsegrisstatus.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt