Innherred Biogjødselforum

Innherred Biogjødselforum er nå etablert, og vi legger ut info for de av dere som kan ha interesse. Foreningen når nå inne i en viktig fase med tegning av medlemskap, og anser dette for en viktig periode for å kunne bli en aktiv og betydningsfull part i alle saker som omhandler levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg og mottak av biorest.

Publisert av Erik Bentzen

gjodselkum-2
Innherred Biogjødselforum skal representere medlemmene, det vil si gårdbrukerne for å oppnå best mulige vilkår opp mot eksisterende og eventuelt nye biogassanlegg i området. D ønsker engasjement blant medlemmene velkommen, og alle er velkommen som medlemmer, også de som har avtale med Ecopro AS, Biokraft AS og Norske Skog AS.

Innmelding er gratis ut 2023 og skjer på e-post til innherred.biogjodselforum@gmail.com. 

Ta gjerne kontakt med Innherred Biogjødselforum om ønskelig:

Torbjørn Støre Skogn 93028683
Hans Olav Minsås Verdal 40227746
Tor Ivar Barstad Ytterøy 93642790
Per Morten Lund Levanger 90526293
Sigmund Hestegrei Vedal 99416014
Olav Einar Hegstad Stiklestad 91604432
Tor Oluf Kjølen Ekne 99152295
Torstein Næss Inderøy 41928839
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt