Innkjøring av nødslakt

MNS og Nortura har et felles mål om reduserte kjørte km og antall timer opp mot innkjøringa av nødslakt. Både av miljøhensyn, men også på grunn av arbeidstiden til sjåførene og kostnaden på tjenesten. Vi trenger hjelp fra alle våre produsenter for å nå målene.

Publisert av Erik Bentzen

nodslakt
Nødslakterne har lange dager, og mange kilometer i bil. De kjører ca. 570.000 km i året fordelt på fem biler, og henter nødslakt fra både MNS og Norturas produsenter.

Målet er å kunne planlegge hentingen bedre, slik at vi kan hente flere dyr per utrykning. Produsenter kan bidra gjennom å gi raskest mulig beskjed til nødslakter, nå attest er utskrevet. Dette vil kunne gi oss mindre timer, lavere kostnader og ikke minst mindre dyrelidelser ved raskest mulig responstid til hvert oppdrag. Når vi får innmeldingene tidlig, blir det også lettere å koordinere transporten mest mulig effektivt, og bidra til å minimere tomkjøring.

Vi håper alle våre produsenter vil bidra på best mulig måte for å hjelpe oss å effektivisere tjenesten.

nødslakt vignett
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt