Innmeldingfrist for gris uke 21 og småfe uke 22

Info om endret innmeldingsfrist for gris uke 21 og innmeldingsfrist for småfe til uke 22.

Publisert av Lidvard Schiefloe

karusell-sau-1020-410

På grunn av alle helligdagene i Mai blir innmeldingsfristen for gris som skal slaktes uke 21 flyttet til Tirsdag 15/5 kl. 12:00.
Det er sendt ut SMS til svineprodusentene.

I uke 22 skal det slaktes småfe, innmeldingsfristen for uke 22 er Tirsdag 22/05 kl 24:00.

Link til slakteweb:
http://slakteweb.norskslakt.no/

Telefonnummer for innmelding
74083700

Eventuelt på epost: postmottak@norsk-slakt.no


Betingelser for levering av sau og lam:

https://norskslakt.no/slakt/sau-og-lam
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt