Innmeldingsfrist for gris i forbindelse med jul og nyttår

I forbindelse med at det nærmer seg jul og nyttår legger vi som vanlig ut innmeldingsfristene

Publisert av Lidvard Schiefloe

dyrevelferd4
Vi slakter gris frem til 22/12  (uke 52), men har noe redusert kapasitet denne uke på grunn av kun to slaktedager.

Innmeldingsfrister for de forskjellige ukene før jul og nyttår:

Uke 50 er innmeldingsfristen: 30/11
Uke 51 og 52 er innmeldingsfristen: 07/12

Uke 53 vil det ikke bli noen slakting av gris på Steinkjer på grunn av nødvendig vedlikehold på anlegget. Første oppstart etter nyttår med slakting blir da Lørdag 02/01/2021

Uke 1 er innmeldingsfristen: 21/12 og da er vi i full gang igjen med slaktingen.

For utslaktingsstrategi for gris har vi laget en egen nyhetssak for, denne kan du lese her: prisløype jul


logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt