Innmeldingsfrist for småfe før nyttår 2021

I forbindelse med at det nærmer seg nyttår legger vi som vanlig ut innmeldingsfrister ut året.

Publisert av Lidvard Schiefloe

midt-norge_slakteri_logo
Fristen for innmelding av småfe før nyttår er:

Mandag 15.11.20.
kl 16:00 på telefon
og 23:59 på slakteweb/epost.

Siste ordinære slakteuke er uke 47.

Første ordinære slakteuke på nyåret blir uke 2.


Link til slakteweb:
https://slakteweb.norskslakt.no

Innmelding via telefon:
74083700

Epost:
postmottak@norsk-slakt.no
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt