Innmeldingsfrister i forbindelse med påske

I forbindelse med påskehøytiden, styres etterspørselen av slakt en god del på grunn av helligdager.

Publisert av Lidvard Schiefloe

dyrevelferd4
Her er oversikten over innmeldingsfrister og slaktedager i forbindelse med årets påske:

Småfe:

For å kunne få klassen lam, må fjorårslam slaktes inn 15. April. Siste Mulighet for levering av småfe innen 15. April blir uke 15.
Det er planlagt slakting av småfe uke 13 og uke 15.

Frist for innmelding til uke 13, er Tirsdag 21/03 kl. 07:00
Frist for innmelding til uke 15, er Tirsdag 28/03 kl. 07:00

Gris:
Frist for innmelding av gris til uke 13 og 14, uka før påske og påskeuka er Tirsdag 21/03 kl. 07:00
Frist for innmelding av gris til uke 15, uka etter påske er Tirsdag 28/03. kl 07:00


Grunnet tidligere slaktetall og ferieuttak blir det ikke slaktet purke på Steinkjer Torsdag og Fredag uke 13, eller i påskeuka (uke 14). Purker må meldes på til uke 13, frist 21/03 eller til uke 15, frist 28/03. Det vil også være kun en slaktedag i påskeuka for gris, Mandag 03/04. Om man skal levere gris til da kan det være lurt å melde på til uke 13, for å unngå flytting til uke 15.logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt