Innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Innmeldingsfrister for slaktedyr

Publisert av Erik Bentzen

lam-2

Informasjon om endring av innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.
•Innmeldingsfrist for uke 15 og 16, uka før påske pluss påskeuka er tirsdag 2. april
•Innmeldingsfrist for uke 17, uka etter påske er tirsdag 9. april

Lam født i fjor må slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam.

Link til slakteweb:
http://slakteweb.norskslakt.no/

Telefonnummer for innmelding
74083700

Eventuelt på epost: postmottak@norsk-slakt.no
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt