Innmeldingsfrister i forbindelse med påske

I forbindelse med påskehøytiden, styres etterspørselen av slakt av helligdagene.

Publisert av Lidvard Schiefloe

dyrevelferd4
Her er oversikte over innmeldingsfrister og slaktedager i forbindelse med årets påske:

Småfe:
For å kunne få klassen lam, må fjorårslame slaktes innen 15 april. Siste mulighet for levering av småfe innen 15 april blir uke 15. Slakting av småfe etter påska blir i uke 15. Meld på så tidlig som mulig om det skal slaktes før 15 april.


Gris:
Frist for innmelding av gris til uke 13: Påskeuka  er Mandag 12/03 kl. 16:00 på telefon  og Tirsdag 13/03 kl. 06:00 på slakteweb/epost.
- Feil på tidligere informasjon, derfor forlenges fristen til til Onsdag 13/03.

Det er kun en slaktedag i uke 13, påskeuka.

Frist for å melde på til uka etter påske, uke 14 er: Mandag 18/03 kl. 16:00 på telefon og  Tirsdag 19/03 kl. 06:00 på slakteweb/epost


Storfe:
Frist for innmelding til påskeuka er Mandag 12/03 kl. 16:00 på telefon, og Tirsdag 13/03 kl. 06:00 på slakteweb/epost.
Det er to slaktedager på storfe i uke 13, påskeuka.


logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt