Innmeldingsfrister jul og nyttår

I forbindelse med at vi nærmer oss jul og nyttår legger vi som vanlig ut innmeldingsfristene

Publisert av Erik Bentzen

midt-norge_slakteri_logo

 Fristene for innmelding av slakt før nyttår er som følger

Siste frist for innmelding av småfe før nyttår er Tirsdag 26.11.19. Første slakteuke for småfe etter nyttår er uke 3, og siste uke for småfeslakting før jul blir uke 49.

Siste frist for innmelding av storfe til uke 50 og 51 er 03.12.19
Siste frist for innmelding av storfe til uke 1 er 17.12.18

Slakting av gris før jul;
Vi anbefaler å slakte all gris over 75 kg slaktevekt, eller ca 110 kg levendevekt i uke 49. Innmeldingsfrist er 26/11.
Vi anbefaler å slakte all gris over 72 kg slaktevekt, eller ca 106 kg levendevekt i uke 50. Innmeldingsfrist er 3/12. Dette er også innmeldingsfristen til uke 51.

For gris er det allerede fult i mellomjula.

Innmeldingsfrist for småfe til uke 3, og storfe/gris til uke 1, er 17/12.
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt