Julehilsen fra Grilstad til bøndene

En liten julehilsen til våre leverandører, fra konsernet Grilstad.

Publisert av Erik Bentzen

jorgen-og-stale
Vi vil gjerne få starte med å takke alle som har levert flotte råvarer til oss gjennom Midt-Norge Slakteri AS. Råvarene fra dere har vært helt avgjørende for at vi har klart å holde aktiviteten oppe i fabrikkene våre i korona-årene. Dette på grunn av at det ble betydelig salgsøkning i dagligvarebutikkene i 2020, 20201 og starten av 2022, og det ble knapphet på norske kjøttråvarer.

Nå er koronaproblemene til dels glemt, og grensene er åpnet og mange reiser til utlandet. Dette kombinert med betydelig strammere økonomi hos den norske befolkningen, har gjort at salget av kjøtt i Norge har gått en del tilbake de siste månedene. Så langt har Grilstad klart seg godt i markedet, men vi ser at salget av storfekjøtt går kraftig tilbake, samt også bacon og flere andre produkter.

Råvarevolumet som dere leverer til MNS, utgjør nå ca. 65 % av de kjøttråvarene vi bruker. I tillegg til det som vi får fra våre bønder, så kjøper vi råavrer fra Prima Jæren, Fatland og Nortura.

Satser i Trøndelag
Grilstad har de siste 2 årene gjort 2 oppkjøp av bedrifter. Dette er Holmens AS i Stavanger og MatPartner AS på Melhus. Med disse oppkjøpene blir vi en betydelig aktør innen ferdigmat, som er en ny strategisk varegruppe for oss. Vi tror at dette er produkter som vil vokse i fremtiden.
Grilstad-konsern vil etter dette ha 500 ansatte, hvorav ca. 250 er i Trøndelag. Vi er stolte av å være en Trøndersk bedrift, med hovedkontor i Trøndelag, og at vi skaper arbeidsplasser i regionen. Grilstad investerer for tiden betydelig i Trøndelag, hvor fabrikken på Ranheim bygges ut for 150-160 millioner. Dette for å øke kapasiteten slik at vi kan produsere mer spekepølse, samt effektivisere produksjonen og bedre arbeidsforholdene til våre ansatte.

Solid resultat
Grilstad-konsern vil i 2022 få en omsetning på ca. 2,4 milliarder kroner. Resultatet forventes å bli tilnærmet på nivå med i fjor, noe vi er godt fornøyd med. -Gjennom gode og stabile leveranser fra bøndene våre, og god innsats fra alle ansatte, kommer vi til å få et bra år også i 2022. Vi ser at salget av kjøtt i Norge går noe ned nå, så vi er spente på hva 2023 vil gi oss, men vi jobber iherdig med å utvikle nye produkter, få på plass nye kunder og avtaler, så vi går offensivt inn i det nye året også, sier konsernsjef Jørgen Wiig. -Vi øker markedsandelene på viktige prroduktgrupper (f.eks. spekemat). Vi har i tillegg sikret oss solide avtaler for 2023 som gjør at vi forventer at trykket holdes oppe i våre fabrikker, smiler konsernsjefen.

-Etter over 10 år med vekst, ser det ut til at Midt-Norge Slakteri AS (MNS) vil få en liten nedgang i slaktingen på ca. 1-2 %, noe som vi har som mål å forbedre til neste år. Vi setter nå på mer ressurser for å bedre dialogen med markedet, med et klart mål om å øke volumet videre. I 2022 ser det ut til at MNS ender på ca. 600 millioner kroner i omsetning. MNS har de siste årene økt ekstraytelsene til våre bønder betydelig, noe som gjør at resultatene er svakere. Det forventes derfor et resultat før skatt på forsiktige 2-3 millioner for 2022 i MNS, som er i tråd med forventningene for året. Slaktevolumet vil ende på ca. 9.500 tonn, sier styreleder i MNS Ståle Gausen.

-Vi vil takke dere alle for samarbeidet i 2022, og ser fram til et fortsatt godt og offensivt samarbeid i året som kommer. Vi vil også takke alle ansatte i MNS for iherdig innsats i året som nå ebber ut, og håper på fullt trykk igjen i januar.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes både våre produsenter og ansatte!
logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt