Justerte priser lammesesongen 2018

Lammesesongen 2018 er rett rundt hjørnet, og mange har allerede meldt på slaktemodne lam . I denne saken finner du oppdaterte betingelser som gjelder for høsten 2018. Med bakgrunn i markedssituasjonen har vi justert puljetilleggene litt ned, men det er fremdeles mye å hente på å forsøke å nå så høye puljetillegg som mulig.Kvalitetstillegget på kr 4,- gjelder opp til fettgruppe 3-, og Grilstad-tillegget gir som vanlig best avkastning ved tidlige leveranser. Avtalen med leveranser av småfe til Oppdal Spekemat AS fra forrige sesong videreføres, så den nasjonale forventningen til overproduksjon skaper fremdeles ikke problem for salget vårt.

Publisert av Erik Bentzen

sau-topp

smafebetingelser-aug-2018

Grilstad-tillegg for lam

Uke Tillegg pr. kg
34 Kr. 4,00
35 Kr.3,00
36 Kr. 2,50
37-38 Kr. 1,50
39 Kr. 1,00
Puljetillegg:

Antall Tillegg pr. kg
15-29 Kr. 0,50
30-49 Kr. 0,80
50-79 Kr. 1,50
80-99 Kr. 2,50
100-129       Kr. 3,50
 130+ Kr. 5,00

Kvalitetslam

Det tilbys kr.4,00 pr. kg for lam over 15 kg, forutsatt at lammene har klasse O+ eller bedre, og fett i gruppene 1+ til 3-. For fullstendig oversikt priser og betingelser for småfe – klikk her, eller ta kontakt med oss på slakteriet på telefonnummer 74 08 37 00.

logo Norsk slakt
Midt-Norge Slakteri AS
Kirkegata 70, 7600 LEVANGER
Telefon: 74 08 37 00
E-post: postmottak@norsk-slakt.no
Org.nummer: 968 932 683
nødslakt